Turkiye belicht haar Neolitische erfgoederen

Het Turkse Ministerie van Cultuur en Toerisme en het Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (TGA) brachten tussen 21 en 27 september een groot aantal internationale academici en onderzoekers bijeen. Onder de noemer TAŞ TEPELER, een project dat tot doel heeft om het land waar de mensheid een grote transformatie in haar manier leven en werken onderging, werden talrijke (virtuele) bezoeken, bijeenkomsten en evenementen georganiseerd. Met een hybride symposium “Reflections of the Neolithic in the World ” in Şanlıurfa op 23 september.

Zeven culturele erfgoederen

Het TAŞ TEPELER-project omvat archeologische opgravingen in Göbeklitepe, Karahantepe, Gürcütepe, Sayburç, Çakmaktepe, Sefertepe en de Yeni Mahalle-heuvel. Ook de opgraving in Karahantepe, die tijdelijk werd geopend, werd bezocht.

 

 

In Karahantepe zei de Turkse minister van Cultuur en Toerisme, Mehmet Nuri Ersoy: “De komende dagen zullen opgravingen beginnen in de heuvels van de nederzettingen Ayanlar, Yoğunburç, Harbetsuvan, Kurttepesi en Taşlıtepe. In de eerste fase van het Şanlıurfa Neolithisch Onderzoeksproject (2021-2024) worden geomagnetische metingen en ondergrondse radarmetingen uitgevoerd. Deze lopen parallel aan de opgravingen en zorgen voor een optimaal onderzoeksresultaat. Het ministerie werkt hierin samen met twaalf instituten en organisaties, waaronder acht universiteiten in Turkiye. Er is een brede Internationale samenwerking met acht universiteiten in vijf landen alsmede vier academies, instituten en/of musea in Japan, Rusland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. ”

 

 

De regio Şanlıurfa herbergt de eerste voorbeelden van georganiseerde arbeid en specialisatie in de geschiedenis van de beschaving. Er zullen opgravingen worden uitgevoerd op twaalf locaties, waaronder Karahantepe, een site met meer dan 250 T-vormige megalieten uit het Neolithicum, die vergelijkbaar zijn met die gevonden zijn in het UNESCO-werelderfgoed Göbeklitepe. Deze vondsten zullen een vergaande bijdrage leveren aan onze kennis van de mensheid in de prehistorie, waaronder het dagelijks leven en de gebruiken in die tijd.

De recente vondsten van de Karahantepe-opgravingen worden tentoongesteld in de “Karahantepe and Neolithic Human Exhibition” in het Archeologisch Museum van Şanlıurfa, dat op 23 september werd geopend tijdens het TAŞ TEPELER Project Launch Event.

TAŞ TEPELER wordt beschouwd als het begin van de transformatie van schuilplaatsen naar huizen, zo’n 12.000 jaar geleden, en waarbij dorpen ontstonden, een gelaagde samenleving werd gevormd en het vermogen ontwikkeld om ruilhandel uit te voeren. Men denkt dat de monumentale megalithische bouwwerken in het gebied ruimtes waren waar mensen samenkwamen.

Tijdens het “International World Neolithic Congress” in 2023 zullen de unieke cultuurschatten uit het Neolithische tijdperk in Şanlıurfa in tal van wetenschappelijke presentaties uitvoerig worden belicht.

 

 

 

 

 

Comments are closed.