Gezondheid en welzijn belangrijke pijlers voor Travel Counsellors

Al sinds de oprichting van Travel Counsellors is fysieke en mentale gezondheid van zowel de reisadviseurs en medewerkers op het hoofdkantoor iets waar de organisatie zich voor inzet. In het verlengde hiervan is een samenwerking met een externe vertrouwenspersoon opgestart. Deze staat zowel de Travel Counsellors als hoofdkantoorcollega’s bij in kwesties die ongewenste omgangsvormen of integriteitsvraagstukken betreffen. Dit is ter aanvulling op de al langer bestaande samenwerking met een psycholoog, waar men kosteloos gebruik van kan maken.

Gezondheid & Welzijn-Hub

Daarnaast biedt Travel Counsellors haar reisadviseurs de Gezondheid & Welzijn-Hub. Op deze Hub vinden de Travel Counsellors diverse guides, documenten en video’s die ter ondersteuning kunnen dienen aangaande dit onderwerp.
Ook tijdens conferenties en andere interne evenementen wordt er aandacht aan dit onderwerp geschonken. Zo worden er seminars georganiseerd, workshops gegeven en worden de Travel Counsellors geïnspireerd door uiteenlopende sprekers en elkaar. Dit alles vanuit de filosofie “We care” en een community die er voor elkaar is, ook als het een keer minder gaat.

 

 

Milka van Dam, General Manager Travel Counsellors: “Bevoorrecht voel ik mij om onderdeel van een organisatie te mogen zijn waarbij er zoveel initiatieven worden opgezet om aan je eigen welzijn te werken. Zeker in de coronaperiode en na de misstanden bij The voice of Holland, is het voor ons van belang om hier direct op te kunnen anticiperen. Wij vonden het bijvoorbeeld belangrijk om expliciet niet alleen een samenwerking op te tuigen met de vertrouwenspersoon voor het hoofdkantoorteam, wat gebruikelijk is, maar ook voor de Travel Counsellors. Juist omdat we zo’n hechte community zijn en elkaar veel zien, zowel tijdens interne events en studiereizen als branche evenementen. Goed in je vel zitten is de basis voor het runnen van een succesvolle onderneming en wij dragen hierin graag ons steentje bij.

 

 

 

 

 

Comments are closed.