Slim samenwerken voor duurzaam bereikbaar Maastricht

Programmabureau Maastricht Bereikbaar en VVV/Maastricht Marketing slaan de handen sterker ineen om Maastricht duurzaam bereikbaar te houden. De reeds bestaande samenwerking was aan herijking toe.
katyai-van-ovalars-flinkerbusch-ondertekening-maastricht-foto-jean-pierre-geusens

Daarom is vanmorgen 16 oktober door programmamanager Katya Ivanova en directeur Lars Flinkerbusch een nieuw convenant ondertekend. Hierin wordt ‘slim samenwerken’ bekrachtigd en worden de mobiliteitsproducten van Maastricht Bereikbaar gekoppeld aan marketing communicatie door VVV/Maastricht Marketing. De bereikbaarheid van de stad krijgt niet alleen op korte termijn een impuls, maar wordt ook op langere termijn verankerd in de branding richting de bezoekers van Maastricht; de 2e toeristenstad van Nederland.

Goede samenwerking

De samenwerking tussen beide partners is niet nieuw. Al sinds het ontstaan van het Programmabureau is er sprake van een zinvolle samenwerking met VVV/Maastricht Marketing. Zo participeerde Maastricht Bereikbaar de afgelopen jaren in de campagne ‘Altijd Maastricht’ die bezoekers uit de Euregio naar Maastricht moest verleiden. Ook bij ‘Gastvrij Maastricht’, een initiatief van VVV/Maastricht Marketing en Centrummanagement, is Maastricht Bereikbaar van de partij.

 

ZIE OOK: De 5 mooiste musea in Maastricht

 

‘Een gastvrije stad is een bereikbare stad’, zegt Katya Ivanova, programmamanager van Maastricht Bereikbaar. ‘Dat uitgangspunt hebben we in onze missie verankerd. Maastricht gelooft in het onderscheidend vermogen van gastvrijheid. Wat ons betreft hoort daar goede informatie over bereikbaarheid bij. Natuurlijk stimuleren we graag bezoek aan de binnenstad met fiets of OV. Een bezoeker die toch met de auto komt, vragen we om slim te parkeren, bijvoorbeeld aan de randen van de stad. Omdat het niet alleen goedkoper is, maar ook omdat de loopafstand naar het centrum in een compacte stad als Maastricht beperkt is. Of bij P+R Noord, waar parkeren gratis is en je snel en voordelig doorreist naar hartje stad. We zijn voortdurend bezig om slimme mobiliteitsproducten te ontwikkelen, voor alle reizigers, dus ook voor bezoekers.Tegelijkertijd draagt een goede bereikbaarheid bij aan het leef-, woon- en werkklimaat van Maastricht.’

 

 

Nieuwe synergie gezocht

Met de ondertekening van het convenant geven de partners aan op zoek te zijn naar nieuwe synergie. ‘We gaan onze samenwerking verdiepen en verbreden’, aldus Lars Flinkerbusch, directeur VVV/Maastricht Marketing. ‘De inzet van VVV/Maastricht Marketing wordt breder doordat we ons niet langer beperken tot de campagne die we in de Euregio voeren. Samen hebben we de ambitie geformuleerd om (het centrum van) Maastricht duurzaam bereikbaar te houden voor bezoekers. Hiervoor zetten wij onze kennis van marketing en communicatie richting alle bezoekers op alle tijdstippen in. We willen hen verleiden om ook via onze mediakanalen kennis te nemen van de slimme mobiliteitsproducten van Maastricht Bereikbaar. Aanvullend gaan we onze samenwerking verdiepen: kennis uitwisselen, netwerken delen en kansen signaleren voor nieuwe mogelijkheden om bezoekers slim naar Maastricht te laten reizen.’

www.maastrichtbereikbaar.nl
www.vvvmaastricht.nl

Comments are closed.