Terugblik Amsterdam 2013

Het feestelijk jaar ‘Amsterdam 2013’ is groots gevierd, veelbesproken en breed uitgezet. Het is zowel de bewoners als de bezoekers niet ontgaan dat onze stad dit jaar extra op de kaart is gezet door de vele festiviteiten en events. Dankzij een nauwe samenwerking tussen de Gemeente Amsterdam, Stichting Amsterdam 2013, Amsterdam Marketing en de actieve betrokkenheid van de verschillende iconen, ondernemers en bewoners is het jaar veel meer geworden dan de eenvoudige som der delen. Het doel van Amsterdam 2013 was het promoten van Metropool Amsterdam bij zowel bewoners, bezoekers als bedrijven. Hiervoor is gebruik gemaakt van een aantal cross mediale campagnes in binnen- en buitenland gericht op verschillende doelgroepen.
amsterdam-2103

Feestelijk jaar

2013 beloofde voor Amsterdam van meet af aan een feestelijk jaar te worden. Gedurende dit kalenderjaar waren er vele hoogtepunten gepland – de beroemde grachtengordel vierde haar 400-jarig jubileum, het Rijksmuseum werd groots geopend en het Koninklijk Concertgebouworkest en het Concertgebouw vierden hun 125-jarig jubileum, en zo waren er nog meer parels te benoemen. Tevens zijn aanvullende producties georganiseerd zoals 24H Amsterdam (vijf events voor en door Amsterdammers), Concerts in the Park (vijf kosteloze concerten in Amsterdamse parken ter promotie van het Concertgebouw en Concertgebouworkest en de door hen geboden kwaliteit en diversiteit) en Chambres des Canaux (bijzondere kunsttentoonstelling langs de Amsterdamse grachten die ons verleden en heden aan elkaar koppelde). Om het programma voor alle doelgroepen aantrekkelijk te maken is voor circa 50 extra activiteiten subsidie beschikbaar gesteld. Als klap op de vuurpijl kende Amsterdam dit jaar nog twee unieke momenten – de inhuldiging van koning Willem-Alexander eind april en de uitreiking van de EMEA MTV Awards in november. Dit totaal aan activiteiten heeft geleid tot buitengewoon veel aandacht voor Amsterdam in 2013.

 

 

Cijfers

Gedurende het feestelijke jaar 2013 hebben bijna 100 evenementen plaatsgevonden met ‘Amsterdam 2013’ branding, waren 50.000 posters zichtbaar in het straatbeeld, heeft het 2013 icoon op 10 verschillende locaties geprijkt, hebben 20 grote banieren de Overhoekstoren versierd, vonden 2 grote business events plaats, zijn 6 edities van het Engelstalige citymagazine A-Mag gepubliceerd (oplage a 40.000), en hebben 240 reclamezuilen in de stad de voorbijganger geïnformeerd over de vele activiteiten en evenementen. In totaal zijn ruim 400 extra buitenlandse journalisten uitgenodigd en onthaald en zijn inmiddels meer dan 2000 buitenlandse publicaties over Amsterdam 2013 en haar events geteld. De vele persreizen zijn mede mogelijk gemaakt door de partners van Amsterdam Marketing zoals de leden van de Luxury Hotel Groep. Uitzonderlijk was de bijdrage van KLM als ‘official carrier’ van Amsterdam 2013, zowel ten behoeve van pers als bezoekers. KLM bereikte wereldwijd vele miljoenen mensen met hun KLM winweekends, I-Fly, Facebook en hun eigen subsite van Amsterdam 2013. Ook de eigen communicatiekanalen van Amsterdam Marketing hebben een enorm bereik gerealiseerd – 100% stijging op haar Iamsterdam Facebook alsmede een 50% stijging van bezoek aan de site www.iamsterdam.com (inmiddels de 8 miljoen bezoekers gepasseerd). Ook ten aanzien van het aantal congresbezoekers was 2013 een uniek jaar. Zo ontving beurs- en congrescentrum RAI in de topmaand september ruim 100.000 gasten. De officiële economische cijfers van 2013 zijn nog niet bekend, maar de stad kan terugblikken op een succesvol jaar.

2014 en daarna

De actieve samenwerking tussen culturele, publieke en private instellingen heeft haar vruchten afgeworpen. Deze nieuwe aanpak en samenwerking zal worden voortgezet teneinde ook in de toekomst vele bezoekers te mogen verwelkomen in Metropool Amsterdam.

Comments are closed.