Aantal restaurants neemt ondanks recessie toe

Het restaurantaanbod in Nederland is ondanks de recessie toegenomen. Landelijk steeg het aantal restaurants de afgelopen vijf jaar met 3,1%. In de grote steden (alle steden met meer dan 100.000 inwoners) is de toename van het aantal restaurants relatief hoger, met groeicijfers van 6,6% en in de vier grootste steden zelfs van 7,7%. Dit blijkt uit het onderzoek naar de horeca-ontwikkelingen in de grote steden van Van Spronsen & Partners horeca-advies uit Warmond.
horecatrends

Sterkste groei in Utrecht

Utrecht kent over de afgelopen vijf jaar de sterkste stijging van het aantal restaurants, een toename van 16,5%. De groei zit men name in restaurants met een ‘overig Aziatische’ keuken (Japans, Thais, Indiaas) en restaurants met een ‘Zuid-Europese’ keuken (Spaans, Portugees, Grieks), met groeicijfers van respectievelijk 100% en 42%. Utrecht wordt gevolgd door Zoetermeer en Amersfoort, waar het aantal restaurants respectievelijk toenam met 16,3% en 13,4%.

 

 

In Enschede is de sterkste daling geregistreerd met een afname van 7,4%. Ook in Den Bosch (-2,3%), en Maastricht (-0,6%) daalde het aantal restaurants. Dit zijn de enige steden waar het aanbod afnam en in al deze steden is de sterkste daling te zien bij restaurants met een ‘Nederlands-Franse’ keuken.

Ook de culinaire top groeit

Ook het aantal sterrenrestaurants is de afgelopen vijf jaar toegenomen. Landelijk is sprake van een toename van 27%, maar in de grote steden is de groei gemiddeld 65% en in de vier grootste steden zelfs 138%. Amsterdam spant de kroon met toename van het aantal sterrenrestaurants met 267%, gevolgd door Rotterdam met een toename van 150%. Den Haag volgt met 50% groei en Utrecht zag recent haar laatste ster verdwijnen en heeft geen sterrenrestaurants meer.

Restaurants in steden steeds internationaler

Restaurants met een ‘Nederlands-Franse’ keuken nemen de afgelopen jaren in aantal af. Ook het aantal restaurants met een ‘Chinees-Indische’ keuken neemt af, de groei van het aantal restaurants met een buitenlandse keuken is echter sterk. Hierdoor is er in de steden per saldo sprake van een toename van het totale restaurantaanbod van 7%. De toename in de steden van zowel het aantal restaurants met een buitenlandse keuken als van het totale restaurantaanbod ligt boven het landelijk gemiddelde. Met name restaurants met een ‘Italiaanse’, ‘overig Zuid-Europese’ en ‘overig Aziatische’ keuken namen in aantal toe.

Amsterdam meest internationaal

In Amsterdam is het aandeel buitenlandse keukens het grootst, hier heeft maar liefst 82% van de restaurants een buitenlandse keuken en slechts 18% een ‘Nederlands-Franse’ keuken. Landelijk ligt het aandeel ‘Nederlands-Franse’ keukens op 42% en heeft 58% een buitenlandse keuken. Amsterdam wordt gevolgd door Zoetermeer en Eindhoven, waar 77% van het restaurantaanbod een buitenlandse keuken heeft en 23% ‘Nederlands-Frans’ georiënteerd is.

Verschuiving binnen het Aziatische segment

Het aantal traditionele Chinees-Indische restaurants neemt al jaren af. De afgelopen vijf jaar verdwenen 52 ‘Chinees-Indische’ restaurants uit het straatbeeld van de grote steden, een daling van 8%. Tegelijkertijd zien we dat de ‘overige Aziatische’ keukens (voornamelijk Japans, Thais en Indiaas, maar ook keukens uit overige Aziatische streken en landen) met een toename van 35% de grootste groei doormaken van alle keukens.

Comments are closed.