Tytsjerksteradiel bekroond tot rustigste gemeente van Nederland

Tytsjerksteradiel is de rustigste gemeente van Nederland. Inwoners hebben hier nauwelijks te maken met criminaliteit en geluidsoverlast van bijvoorbeeld buren, auto’s en vliegverkeer. Friesland is bekroond tot rustigste provincie van Nederland: nergens wordt – gemiddeld gezien – zo weinig overlast gemeld én ervaren als in deze noordelijke provincie. Dit en meer blijkt uit onderzoek van FBTO, gebaseerd op data van de politie, het CBS, het RIVM en het KNMI.

Twente

Vergelijking alle gemeenten

In het onderzoek van FBTO worden alle 345 Nederlandse gemeenten met elkaar vergeleken op basis van overlastmeldingen en -ervaringen van 2019 tot en met 2021. Alle onderzoekswaarden worden vervolgens in de analyse onderverdeeld in drie verschillende categorieën: geluidhinder, criminaliteit, overige overlast en de kans op storm.

Veel Friese gemeenten in top 10

Naast Tytsjerksteradiel blijkt ook de regio Twente een geschikte plek voor mensen die van rust houden. Van de 14 gemeenten in de regio scoren er 8 een cijfer 8 of hoger. De Overijsselse gemeenten Dinkelland (regio Twente) en Dalfsen staan met een 8,7 op een gedeelde nummer twee in de lijst. Haarlem is met een cijfer van 7,2 de rustigste grote stad met tenminste 150.000 inwoners.

Roosendaal is onrustigste gemeente

Niet alle gemeenten scoren even goed in het onderzoek. Roosendaal komt uit de bus als de minst rustige gemeente van Nederland, met het eindcijfer 4,5. In Roosendaal worden relatief veel meldingen gedaan van drugs- en drankoverlast en auto gerelateerde criminaliteit. Bovendien ervaren inwoners er relatief veel geluidhinder van treinen.

 

 

Naast Roosendaal zijn Amsterdam (eindcijfer 4,7) en Ouder-Amstel (eindcijfer 4,9) de minst rustige gemeenten van Nederland. Inwoners ervaren hier meer overlast dan elders in het land.

Meer informatie over waar in Nederland de rustigste gemeenten liggen, is te vinden op: https://www.fbto.nl/verzekeringen/berichten/rustigste-gemeente-van-nederland

Amsterdam

 

 

 

 

 

Comments are closed.