Doorbraak voor aanpak Robuuste Brabantroute

De aanpak voor een Robuuste Brabantroute is een feit. Provincies Noord-Brabant en Limburg, gemeenten langs de Brabantroute, ProRail en staatssecretaris Dijksma van I&M zijn het vandaag eens geworden over een integraal pakket van maatregelen voor het spoor tussen Moerdijk en Venlo.

robuuste-brabant-kaart

Een breed pakket van maatregelen maakt de Brabantroute op korte termijn veiliger en stiller en leefbaarder voor de omgeving. Alle partijen dragen bij aan de benodigde investeringen voor dit pakket ter grootte van circa € 80 miljoen. Daarbij worden budgetten van de bestaande Rijksprogramma’s voor spoor dat gereserveerd was voor Noord-Brabant en Limburg samengebracht en versneld ingezet voor de Brabantroute. Daarnaast investeert de provincie Noord-Brabant samen met gemeenten in het oplossen van enkele knelpunten zoals de overweg bij Deurne.

 

 

Door de groei van het goederenvervoer via spoor neemt ook de overlast voor de omgeving toe in de vorm van geluid, trillingen en beperkte bereikbaarheid doordat sporen lang dicht zijn. Daarnaast brengt het vervoer van gevaarlijke stoffen extra veiligheidsrisico’s met zich mee. Ook door de werkzaamheden aan het Duitse deel van de Betuweroute heeft Brabant tot 2022 te maken met nog een extra hoeveelheid goederenvervoer dat via de Brabantroute wordt omgeleid. Op initiatief van de provincie Noord-Brabant is door de regionale overheden langs de Brabantroute nadrukkelijk bij het ministerie van I&M en ProRail aangedrongen op de noodzaak van het nemen van maatregelen om het spoor veiliger en leefbaarder te maken en de huidige situatie te bestendigen.

Versnelde aanpak

Gedeputeerde Christophe van der Maat: ”In de afgelopen jaren was er sprake van een groot aantal afzonderlijke programma’s voor maatregelen op en aan het spoor. Deze versnipperde aanpak zorgde voor onnodige vertraging. Samen met alle betrokken partijen hebben we daarom gezocht naar een integrale aanpak: wat is er nodig om de Brabantroute veiliger en stiller te maken? Dat heeft geresulteerd in een integraal verbeterpakket dat versneld uitgevoerd kan worden. Zo wordt de overlast voor de omwonenden op korte termijn merkbaar minder en kunnen we ook de veiligheid van de Brabantse steden en dorpen flink verbeteren”.

 

 

Brabant prioriteit

Het maatregelenpakket op de gehele Brabantroute bestaat onder andere uit het versneld aanbrengen van het veiligheidssysteem ATB-vv. Dat veiligheidssysteem voorkomt dat treinen door een rood sein rijden. In 2017 zijn alle categorie 1 en 2 seinen op de Brabantroute voorzien van dit systeem. Het gaat dan om een versnelde aanleg van het veiligheidssysteem op 93 locaties. Verder krijgt Noord-Brabant als eerste raildempers die zorgen voor een duidelijk merkbare afname van het geluid tot 3 dB(A). Deze maatregelen zijn uiterlijk in 2019 aangebracht, of zoveel eerder als mogelijk. Verder wordt bij onder andere Tilburg en op de Moerdijkbrug een innovatieve pilot gedaan met gedifferentieerd rijden om de overlast van trillingen te beperken.

Gilze Rijen, Deurne, Eindhoven

“Naast deze maatregelen voor de gehele Brabantroute, hebben we voor een aantal Brabantse knelpunten specifieke afspraken gemaakt. Zo maken we met het Rijk en de gemeente een plan van aanpak voor een integraal pakket van maatregelen voor de problemen in Gilze en Rijen. We onderzoeken welke maatregelen binnen de systematiek van de spoor-programma’s het beste toegepast kunnen worden op deze locatie. Als duidelijk is welke oplossingen effect hebben, dan zijn de partijen ook bereid dit pakket te realiseren. Ook Deurne heeft te maken met leefbaarheids- en veiligheidsproblemen door de toename van het goederenvervoer via het spoor. Om dit aan te pakken zijn wij als provincie bereid een extra duit in het zakje te doen om een tunnel bij de Binderendreef mogelijk te maken,” aldus Christophe van der Maat. Voor de Hofstraat in Eindhoven zijn het Rijk, ProRail en de gemeente overeengekomen om snel een apart proces te doorlopen om op korte termijn bronmaatregelen en geluidswerende maatregelen te kunnen nemen.

Integrale aanpak

“Met dit totale pakket van maatregelen hebben we samen een hele robuuste Brabantroute weten te realiseren. De ervaringen die we nu opdoen met deze integrale aanpak kunnen we op termijn wellicht ook op andere spoortrajecten in Brabant toepassen,” aldus Christophe van der Maat. De betrokken partijen zullen het maatregelenpakket definitief vastleggen tijdens het BO MIRT-overleg van 12 oktober. Daarna wordt het aan de leden van Provinciale Staten en betrokken gemeenteraden voorgelegd om in te stemmen met de benodigde investeringen.

 

 

Lees elke dag het laatste nieuws

Ontdek dagelijks gratis een samenvatting met het laatste toeristische nieuws van wereldwijde bestemmingen, hotels, vliegmaatschappijen en touroperators.
  • Hidden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Comments are closed.