Lezing over klokken in gedichten, verhalen, poëzie en sagen

Klokken in gedichten en verhalen, in poëzie en sagen. Daarover verzorgt Carl van Eyndhoven, stadsbeiaardier van Tilburg en Mol, zondagmiddag 24 april vanaf 14.00 uur een attractieve causerie in Museum Klok & Peel.

De lezing van Carl van Eyndhoven

De lezing van Carl van Eyndhoven

Het wordt een gevarieerde lezing: van humoristisch tot symbolisch, van moraliserend tot erotisch. Van Eyndhoven gaat in op verschillende thema’s en geeft markante voorbeelden uit de klokkenliteratuur. Ook legt hij een link naar componisten als Debussy, Rachmaninov en Bruch, die zich door klokkenpoëzie hebben laten inspireren.

 

ZIE OOK: Brabant Paviljoen geopend in Museum Klok & Peel

 

Klokkensagen, die vaak verhalen over sprekende, wandelende of verzonken klokken, lijken doorgaans ontsproten aan de grenzeloze verbeeldingskracht van mensen. Toch ligt aan de basis vaak een concrete gebeurtenis. Die speelde zich dan echter in zo’n ver verleden af, dat de juiste toedracht vergeten is. Sagen boeien door hun balanceren op de grens van historische feiten en fantasierijke vertellingen.

 

 

Een goed voorbeeld is de klokkenroof, een haast onuitputtelijke bron voor sagen. Klokken worden al geroofd zolang het brons ook voor andere doeleinden gebruikt wordt. Er zijn voorbeelden uit de Dertigjarige Oorlog, de Franse Revolutie, maar ook uit WO II. In de lezing haalt Van Eyndhoven typische verhaallijnen aan die hij met concrete sagen omkadert. Ook bij de sagen gaat hij op zoek naar bijpassende composities (liederen, oratoria).

 

 

In de beiaardwereld staat Carl van Eyndhoven bekend als de beiaardier die het carillon koppelt aan jazzmuziek en aan de componist Béla Bartók. Hij studeerde orgel en muziekpedagogie aan het Lemmensinstituut in Leuven en beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool bij Arie Abbenes. Van Eyndhoven is decaan van de Faculteit Kunsten (LUCA / KU Leuven) en promoveerde in 2012 op de uitvoeringspraktijk van zeventiende-eeuwse beiaardmuziek in de Zuidelijke Nederlanden. Momenteel is hij voorzitter van Resonant (Expertisecentrum Vlaams Muzikaal Erfgoed) en het Béla Bartók Archief van België – Fonds Denijs Dille.

Voor het bijwonen van de lezing in Museum Klok en Peel gelden de normale entreeprijzen. Speciale aanbieding: gezins- of seniorenpas voor 25 euro, waarmee ouders of grootouders sámen met hun (klein)kinderen tot en met 15 jaar het museum tot eind van het jaar onbeperkt kunnen bezoeken. Museum Klok & Peel is alle dagen van de week geopend.

Comments are closed.