Nieuwe VPRO-serie De wereld in zeven dagen

In de nieuwe VPRO-serie ‘de wereld in zeven dagen’ passeren 7 thema’s de revue bij 7 gezinnen van over de hele wereld. Met de vraag in hoeverre ze wel of niet hetzelfde betekenen voor deze mensen. Een poëtische en persoonlijke reis van Turkije, Kenia en Brazilië tot aan de VS en van Rusland, China terug naar ons eigen land.

De wereld in zeven dagen

De wereld in zeven dagen

Regisseur en cameraman Hans Pool en journalist Koos de Wilt vlogen de wereld rond en volgden mensen in hun individuele zoektocht naar geluk, liefde en erkenning. Zeven verschillende landen, culturen, normen, waarden, geloven en geschiedenis, maar zijn we allemaal wel zo verschillend? Of zoeken we in ons dagelijkse bestaan uiteindelijk allemaal naar hetzelfde? De wereld in zeven dagen gaat over de universele betekenis van alledaagse thema’s en levensvragen. Ingesproken door Adriaan van Dis.

Dag 1 LIEFDE ‘Ken geeft mij goeie seks’ (20 december)

In deze aflevering wordt de liefde ontrafeld in het leven van een Keniaanse man die leeft met twee vrouwen. Hoe verhoudt zijn liefdesleven zich met de levens van ‘gewone’ gezinnen uit Turkije, Brazilië, de VS, Rusland, China en ons eigen land? En wat is gewoon? Is dat voor iedereen hetzelfde, gaat het om toewijding, genegenheid, seks of vooral over economische zekerheid, traditionele waarden of religieuze opdracht? Kortom: liefde kent vele gezichten.

Dag 2 MEDIA ‘Nieuws heeft altijd te maken met business’ (27 december)

Wat is nog echt en wie kunnen we nog geloven? Deze aflevering belicht een Amerikaanse journaliste, die gevangen zit tussen werkelijkheid en commercie. Haar leven wordt gespiegeld aan het leven van een persfotograaf in Rusland en nieuwslezers van over de hele wereld. In de VS probeert de commercie de inhoud van het nieuws te beïnvloeden, terwijl in Rusland vrije pers een fictie dreigt te worden door invloed van de politiek. De media lijkt te zijn uitgegroeid tot een enorme machtsfactor, die de bevolking kan sturen. Of dat nu in een land van politieke of commerciële machthebbers is. De realiteit van alledag lijkt vervangen te worden door de hyperrealiteit van de media.

 

ZIE OOK: Rusland meeste feest- en vakantiedagen

 

Dag 3 FAMILIE ‘Mijn kind gaf mij verantwoordelijkheid’ (3 januari)

In China was het tot voor kort de regel, dat je per gezin maar één kind mocht hebben. In deze aflevering een portret van zo’n gezin. Hoe verhoudt zich deze lotsverbondenheid zich met grote en minder grote gezinnen elders in de wereld? Hoe vormt het een kind en in hoeverre heeft een wel of niet gedwongen samenstelling van een gezin impact op de familiebanden?

 

 

Dag 4 WERK ‘Ik doe wat ik eigenlijk ben’ (10 januari)

Hoe belangrijk is werk voor de mens? In hoeverre is men in andere landen überhaupt bezig met balans tussen werk en privé? In deze aflevering volgen we een Nederlandse arts, die haar levensvervulling heeft gevonden in haar baan. In hoeverre is werk een levensvervulling in het leven van andere gezinnen in een ander land? Voor veel mensen is werken noodzaak om te overleven, om te kunnen eten. Wordt dat gezien als levensvervulling?

Dag 5 GELOOF ‘Geloof is opium voor het volk’ (17 januari)

In Rusland heeft het communistische regime decennia lang geprobeerd religie uit te roeien. Hoe is het nu voor de hedendaagse Rus om tussen de eeuwenoude religieuze en de recente atheïstische traditie te leven? En waarin geloven gewone gezinnen elders in de wereld, in Brazilië, de VS, Turkije, China, Kenia en Nederland? Is geloof universeel en heeft het voor iedereen uiteindelijk hetzelfde doel? Om orde te scheppen en op zoek te gaan naar betekenis, houvast en innerlijke rust? Haalt een ieder troost uit zijn of haar geloof? Gelooft iedereen dat er een hogere macht is, een spirituele macht die hun leven zin geeft? In deze aflevering wellicht antwoord op deze vragen.

Dag 6 WONEN ‘Architectuur draagt bij aan ons geluk’ (24 januari)

De hoofdstad van Brazilië is nog maar enige decennia geleden gebouwd. Volledig bedacht en ontworpen boven de tekentafel. Elke vierkante meter zorgvuldig gepland uit een stuk savanne. Stedenbouwers konden ongehinderd antwoorden zoeken voor de meest fundamentele vraag: met welke architectuur dragen we bij aan het menselijk geluk? Brasilia moest de ideale stad worden. De architecten hadden een stad voor ogen met veel ruimte en groen. Een stad waar alle lagen van de bevolking hun plek konden vinden in een omgeving, waar volop aandacht zou zijn voor de menselijke maat. Het geluk lag voor het oprapen en moest alleen nog maar worden ingevuld door de inwoners. Door een ingenieursfamilie in Brasilia bijvoorbeeld, aan wie in deze aflevering de volgende vraag wordt gesteld: Hoe gelukkig word je van wonen in Brasilia en hoe ziet het ideale huis eruit voor andere gezinnen in Turkije, Nederland, Rusland, China, de VS en Kenia?

Dag 7 ONTSPANNING ‘In ons dorp is alles gratis en mooi’ (31 januari)

Hoe gaan we met die spanning om in onze moderne wereld? Hoe vind je evenwicht tussen werk en ontspanning? In deze aflevering het verhaal van een Turks gezin uit Istanbul, dat ontspanning zoekt in het eenvoudige dorpje waar ze ooit vandaan kwamen. Vinden de gezinsleden daar rust? En hoe verhoudt de ontspanning van dit gezin zich met de zoektocht naar rust in andere delen van de wereld?

Comments are closed.