Slot Schaesberg open voor publiek

Vanaf 12 september opent Slot Schaesberg voor het eerst sinds haar eeuwenoude bestaan haar deuren voor het publiek. Deze datum valt samen met de Open Monumentendag. Bezoekers zijn welkom om kennis te nemen van de plannen voor de toekomstige herbouw van het kasteel en bouwhoeve. Vooralsnog vormen de restanten van het kasteel natuurlijk nog de voornaamste trekpleister, zeker aangezien in de toren een uitkijkpost is gecreëerd. Daarnaast is op het landgoed een attractief bezoekerscentrum gerealiseerd waarin een tentoonstellingsruimte, sanitaire voorzieningen, winkel en filmzaal zijn ondergebracht, en waar bezoekers door enthousiaste vrijwilligers geïnformeerd worden over de boeiende geschiedenis van het landgoed, de adellijke familie Van Schaesberg en de herbouwplannen. Verder wordt vanaf dit najaar een prachtige, historische moestuin aangelegd waar vergeten groenten en kruiden groeien en is er een gezellige picknickplek op het terrein. Het landgoed is bovendien deels rolstoeltoegankelijk gemaakt.

Slot Schaesberg

Slot Schaesberg

Op initiatief van gemeente Landgraaf zijn in 2009 de eerste plannen gesmeed voor eerherstel van Slot Schaesberg. Diverse vooronderzoeken hebben geleid tot besluitvorming, waardoor een aantal subsidies kon worden toegekend. In 2012 kon vervolgens gestart worden met het opzetten van een organisatie. Aryan Klein werd aangetrokken als directeur voor het ambitieuze herbouwproject en de eerste fysieke werkzaamheden zijn gestart. Hoewel er inmiddels al veel werk is verzet, moet er ook nog ontzettend veel gebeuren.

 

ZIE OOK: Slot Egeskov Denemarken ontvangt Europese onderscheiding

 

Er is echter nadrukkelijk voor gekozen de deuren al in een vroeg stadium te openen voor publiek, om de bezoekers de gelegenheid te geven om kennis te nemen van de plannen voor de herbouw. In de nabije toekomst zullen nog veel andere attracties toegevoegd worden op het terrein. Een goed voorbeeld hiervan is de bouw van een ambachtelijke smederij, die enerzijds gebruikt kan worden als leerschool en anderzijds moet ondersteunen bij de daadwerkelijke herbouw van kasteel en hoeve. De officiële opening van Slot Schaesberg zal op een later moment volgen.

 

 

Stichting Slot Schaesberg is opgericht om het oude kasteel en de bouwhoeve weer in ere te herstellen. In beginsel gaat het om de herbouw van de oorspronkelijke prachtige en toonaangevende gebouwen. Maar het project omhelst méér dan dat: de herbouw moet namelijk op zo ambachtelijk mogelijke wijze tot stand komen en dienen als een leerproject, zodat het op termijn kan uitgroeien tot een Erfgoed Campus. Daarnaast ontwikkelt het herbouwproject zich tot een nieuwe toeristische trekpleister in regio Parkstad. Stichting Slot Schaesberg hoopt in het project vier pijlers onder te brengen: educatie, toerisme, wetenschap en ambachten.

Comments are closed.