14 miljoen toeristen in 2014

In 2014 bezochten bijna 14 miljoen internationale toeristen ons land, aldus een raming van NBTC Holland Marketing. Dat is een stijging van tien procent vergeleken met 2013. De meeste bezoekers kwamen uit Duitsland; China liet de grootste procentuele groei zien. Voor 2015 verwacht NBTC een bezoekersstijging van zo’n vier procent. De teller komt dit jaar daarmee naar verwachting uit op 14,5 miljoen internationale bezoekers.
Inkomend-toerisme-nederland

Buurlanden

De veertien miljoen buitenlandse bezoekers verbleven ruim 34,6 miljoen nachten in Nederland (+9%). Daarmee is 2014 wederom een recordjaar voor Nederland. De meeste buitenlandse toeristen kwamen, evenals voorgaande jaren, uit Duitsland; ruim 3,9 miljoen Duitsers bezochten in 2014 ons land (+12%). Op de tweede plek staat Groot-Brittannië; het aantal Britten steeg met elf procent naar bijna 1,9 miljoen bezoekers. België neemt de derde plek in met ruim 1,8 miljoen toeristen (+10%).
 
ZIE OOK: Nederland op zijn mooist
 
Het land met de grootste procentuele stijging was China: het aantal Chinese bezoekers steeg met achttien procent naar ruim 250.000. Ook kwamen er bijna een miljoen (+6%) Amerikanen naar ons land, mede door de aantrekkende economie en de goedkopere euro. Het aantal bezoekers uit Rusland daalde met zes procent, met name vanwege de politieke spanningen en de waardedaling van de roebel.
 

 

Belang Europa

Zo’n 80% van het internationale bezoek komt uit Europa en in 2014 groeide het bezoek uit Europa fors, met name uit België, Groot-Brittannië en Duitsland. Een belangrijke verklaring voor de uitzonderlijke groei uit deze buurlanden is dat er al enige tijd sprake is van een groei van het aantal korte vakanties, waar Nederland als buurland sterk van profiteert. Bovendien heeft Nederland geprofiteerd van extra (vlieg)verbindingen en droeg het mooie weer en de gunstige vakantiespreiding in Duitsland en België bij aan (extra) vakanties in ons land. Deze groei was in het hele land zichtbaar maar met name in de steden en aan de kust. Daarnaast plukken we de vruchten van een verbeterd toeristisch imago in België. Voor Groot-Brittannië speelt ook de goede wisselkoers een rol; voor veel Britten is het relatief goedkoop om naar Nederland te komen. Ook de sterk boekingsgerichte marketinginitiatieven die NBTC samen met partners uitvoerde, hebben nadrukkelijk bijgedragen aan de groei.
NBTCNIPO Verrekijker

Verwachten 2015

Voor 2015 verwacht NBTC een groei van zo’n vier procent van het aantal internationale toeristen dat ons land bezoekt. Naar verwachting bezoeken dit jaar bijna 14,5 miljoen toeristen ons land. De groei uit de buurlanden zal doorzetten, maar minder hard dan afgelopen jaar. Vanuit Azië wordt eveneens verdere groei verwacht. Zo kan het toerisme uit China wederom groeien met zo’n achttien procent. Een kanttekening hierbij is de beoogde invoering van biometrische gegevens voor het Schengenvisum. Indien de introductie dit jaar plaatsvindt, verwacht NBTC een significant negatieve impact op het bezoek, met name uit China.

Belang van duurzame groei

Jos Vranken, algemeen directeur NBTC zegt over dit goede jaar:

We zijn uiteraard blij met wederom een goed jaar. Inkomend toerisme is een groeimarkt en een van de weinige sectoren die ook tijdens de afgelopen jaren volumegroei wist te realiseren. De toeristische sector levert een wezenlijke bijdrage aan de Nederlandse economie, in termen van bestedingen, banen en voorzieningen. Tegelijkertijd maken we ons echter zorgen over de toekomst. Vanaf dit jaar investeert de rijksoverheid maar liefst vijftig procent minder in de branding en marketing van de bestemming ‘Holland’, terwijl ons land te maken heeft met grote en groeiende concurrentie. Enerzijds bestaat de noodzaak om, in het belang van welvaart en welzijn, het huidige bezoekersvolume en de bestedingen te behouden en het groeiperspectief te verzilveren. Anderzijds neemt de urgentie toe om de groei te kanaliseren via verdere spreiding van bezoekers in tijd en ruimte

Comments are closed.