DZT ondersteunt barrièrevrij reizen in Duitsland

De Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) positioneert het vakantieland Duitsland in het kader van haar duurzaamheidsstrategie gericht als bestemming met een veelzijdig spectrum aan barrièrevrije vakantiemogelijkheden. Barrièrevrij betekent: voor iedereen toegankelijk, dus ook voor mensen met een (lichamelijke) beperking. Dit kunnen mensen in een rolstoel zijn, maar ook ouderen of gezinnen met jonge kinderen.
duitsland-succesvol-1

Volgens recent onderzoek van het marktonderzoeksinstituut GfK zijn in Europa zo’n 140 miljoen mensen met een concrete behoefte aan barrièrevrijheid. Hiervan ging ongeveer de helft in 2012 op reis binnen Europa.

Mensen met een beperking

“We zien sterke groeimogelijkheden binnen het barrièrevrije toerisme”, verklaart Petra Hedorfer, bestuursvoorzitter van de DZT. “Alleen al de mensen met een beperking in de vermogende leeftijd tussen 15 en 64 jaar, meer dan een derde van de markt, ondernemen jaarlijks zo’n 340 miljoen dagtripjes en reizen met overnachting. Hierbinnen is een licht stijgende tendens merkbaar. De groep van 64-plussers genereert daarnaast ook nog eens 450 miljoen reizen. Door de demografische ontwikkeling is voorspelbaar dat dit segment in de komende jaren sterk zal groeien, tot circa 520 miljoen reizen in het jaar 2020.”
 
ZIE OOK: Meer Nederlanders overnachten in Duitsland
 
De onlangs gepubliceerde GfK-studie ondersteunt het besef dat een barrièrevrij aanbod de interesse van oudere en beperkte reizigers duidelijk verhoogt. Indien een groot deel van het aanbod barrièrevrij is, kunnen een extra 280.000 reizen vanuit Europa naar Duitsland gegenereerd worden.
 

 
De DZT werkt mee aan een breed opgezet project van het Duitse Ministerie voor Economie en Energie (BMWi), dat moet zorgen voor eensluidende kwaliteitscriteria en een eenduidig herkenningsteken voor barrièrevrije aanbieders. In het kader van dit project wordt een systeem ontwikkeld voor de certificering, trainingsmaatregelen en landelijk geldende herkenningstekens.

De marketing van de DZT voor het thema ‘barrièrevrij toerisme’ behelst de identificatie van aanbieders op de markt, de keuze voor passende platformen en werkgebieden en de analyse van actuele ontwikkelingen. Op basis daarvan biedt zij de partners binnen het Duitse toerisme handvatten om internationaal promotie te maken voor hun barrièrevrije aanbod en dienstverlening.

Vakantieland Duitsland aanwezig op de World Summit in Montreal

Op de eerste World Summit ‘Destinations for all’, die van 19 t/m 22 oktober 2014 gehouden werd in het Canadese Montreal, presenteerde de DZT de ontwikkeling van barrièrevrije reismogelijkheden en dienstverlening in vakantieland Duitsland. In het kader van de workshops noemde Olaf Schlieper, innovatiemanager bij de DZT, de organisatie Barrierefreie Reiseziele in Deutschland, NatKo (Tourismus für Alle Deutschland e.V.) en het project Tourismus für Alle. Daarnaast gaf hij praktische voorbeelden zoals de mobiliteitsservice van Deutsche Bahn (inclusief de barrièrevrije langeafstandsbussen), de openbaarvervoersorganisaties in Berlijn en tot de verbeelding sprekende initiatieven voor natuurbeleving. Er was veel interesse voor de door het Ministerie voor Economie en Energie (BMWi) gefinancierde nationale project Tourismus für Alle, dat als doel de certificering van barrièrevrije producten heeft.

Het internationale congres bundelde de expertise van 350 deelnemers, waaronder NGO’s, toeristische organisaties en media. De DZT maakte tijdens het congres gebruik van de grote aanwezigheid van vakmensen uit de hele wereld door aandacht te vragen voor het vakantieland Duitsland.

Dag van het Barrièrevrije Toerisme 2015

Op grond van een besluit van de Duitse regering organiseert de DZT op vrijdag 6 maart 2015 weer een Dag van het Barrièrevrije Toerisme op de ITB in Berlijn. Dit doet de DZT samen met NatKo en andere projectpartners. Vertegenwoordigers uit de politiek, de internationale reisindustrie en experts waaronder journalisten krijgen een veelzijdig programma gepresenteerd met hoogwaardige sprekers. Deze sprekers zullen beargumenteren hoe belangrijk en economisch interessant betrokkenheid bij barrièrevrij toerisme is. Zij doen dit aan de hand van discussies, de presentatie van studies en praktijkvoorbeelden.

Comments are closed.