Museum Klok & Peel geeft uniek Nederlands erfgoed de ruimte

Nederland – vakantieland. Veel mensen associëren Nederland met klompen, molens en tulpenbollen. Maar ons land is natuurlijk veel meer. Neem nu onze klokken. Onze klokkencultuur is óók uniek in de wereld. Al vanaf de middeleeuwen zingen bij ons de kerktorens.

De bakermat van het ‘zingende brons’ ligt aan de boorden van de Noordzee en vandaar heeft de klank van de lage landen zich verspreid over de wereld.

Waar de grote klok luidt

Museum Klok & Peel toont de grootste collectie klokken van de Lage Landen én de wereld. De jongste traktatie van Museum Klok & Peel is de nieuwe expositie ‘Waar de grote klok luidt’. In deze compleet vernieuwde expositie vindt het publiek een schat aan uniek erfgoed uit de Lage Landen: luid- en speelklokken te kust en te keur van de vroege middeleeuwen tot aan de twintigste eeuw toe.

 

Lees ook dit artikel: Lees alles over het museum

 

Soms sober vakwerk, gegoten door anonieme gieters, maar vaak ook rijk versierde klokken, gewrocht door de vaardige handen van topgieters als de gebroeders François en Pieter Hemony, Andreas van den Ghein of Geert van Wou.

Er hangen klokken van het hoge noorden – de merkwaardig in spiegelschrift versierde Mariaklok uit het Friese Kortezwaag – tot het diepe zuiden – de Barbieux-klok uit het Henegouwse Doornik. En van west – een klok uit Monnickendam – tot oost – de Antonius-klok uit Arnhem gegoten door Geert van Wou. De expositie ‘Waar de grote klok luidt’ draagt een op en top nationaal karakter mede dankzij een aantal bruiklenen van het Rijksmuseum in Amsterdam.

Door geluidsabsorberende wanden kunnen sommige klokken daadwerkelijk worden geluid. Nieuw zijn verder de rijk geïllustreerde wanden met informatieve tweetalige teksten; de ruime opstelling van de klokken in onder andere een pracht van een multifunctionele klokkenstoel; de volledig geïntegreerde mediaposten en een sfeervolle film die het publiek in vogelvlucht langs alle luidklokken van domstad Utrecht voert.

150 jaar Royal Eysbouts

De expositie ‘Waar de grote klok luidt’ is mogelijk gemaakt door een projectsubsidie van het KickstartCultuurfonds en was nodig om het museum nog meer corona-proof te maken dan het al was. Naast deze vernieuwing is onlangs ook de grote tentoonstellingszaal Klokken van de Wereld opnieuw ingericht en toont klokken uit Azië, Zuid-Amerika en de andere continenten. Rest te melden dat in Museum Klok & Peel momenteel ook de tijdelijke expositie ‘150 jaar Royal Eijsbouts’ te zien is, over ’s werelds grootste klokkengieter, gehuisvest in Asten. Voor alle actuele informatie: zie de website of volg het museum op Facebook.

 

 

 

 

 

Comments are closed.