Kick-off nieuw campagnejaar ‘Brabant gaat voor NUL verkeersdoden’

Leontien van Moorsel doet het, Carolien Borgers en Marcel Musters doen het: zij beloven hun ogen op de weg te houden en niet op hun mobieltje. Daarmee lanceerden de provincie Noord-Brabant samen met een groot aantal overheden, politie en maatschappelijke partners vandaag het nieuwe actiejaar van de verkeersveiligheidscampagne ‘Brabant gaat voor NUL verkeersdoden’. De campagne moet weggebruikers bewuster maken van hun eigen rol in het verkeer. Het komende jaar staan alle acties en projecten in het teken van alertheid.

Brabant gaat voor nul verkeersdoden

Brabant gaat voor nul verkeersdoden

Gedeputeerde Christophe van der Maat:

“Het terugbrengen van het aantal verkeersdoden blijft ook de komende jaren een belangrijk speerpunt van de provincie en van de betrokken partners. Naast het aanleggen van veilige infrastructuur en de politie die naleving van de verkeersregels handhaaft, blijven we dus ook energie steken in verkeerseducatie, voorlichting en gedragsverandering. In de afgelopen jaren hebben we met de publiekscampagne ‘Brabant op weg naar NUL verkeersdoden’ vooral aandacht besteed aan de kwetsbare doelgroepen in het verkeer: fietsers, jonge bestuurders en ouderen.

 

ZIE OOK: Winnaars van de Eropuit in Eigen Land Prijs zijn bekend

 

Die groepen blijven onze aandacht vragen, maar we focussen onze acties en campagnes in 2016 extra op een belangrijke oorzaak van ongevallen bij alle doelgroepen: het gebrek aan alertheid. Veel ongevallen ontstaan doordat weggebruikers zich laten afleiden. Door een telefoon die niet uitgezet is tijdens het rijden, door te what’s appen op de fiets maar soms word je ook onbewust afgeleid en veroorzaak je een ongeval. Met een speciaal jaar van alertheid willen we Brabanders informeren over het belang van opletten in het verkeer en hen bewust maken van hun gedrag. Komend jaar voeren we met onze partners dus projecten uit die alertheid als belangrijkste invalshoek hebben”.

 

 

Clean, snelheid en zichtbaarheid

Nadat het aantal verkeersdoden in Brabant al jaren een dalende trend liet zien, was in 2014 en naar alle waarschijnlijkheid ook in 2015 weer sprake van een stijging van het aantal slachtoffers. Reden voor de betrokken partners (provincie, gemeenten, Rijkswaterstaat, politie, en maatschappelijke organisaties) om de gezamenlijke aanpak van verkeerseducatie, voorlichting en campagnes voor gedragsverandering vast te houden en verder te intensiveren. De partners ondertekenden vandaag het nieuwe Brabants VerkeersVeiligheidsPlan met de plannen en accenten voor de periode 2016-2020. Na het jaar van alertheid in 2016 wordt de komende jaren met de publiekscampagnes extra ingezet op ‘clean’ zijn in het verkeer, snelheid en zichtbaarheid.

 

 

Campagne NUL Verkeersdoden Brabant

De campagne NUL Verkeersdoden Brabant is in 2012 van start gegaan om het bewustzijn van weggebruikers over hun eigen rol in het verkeer te vergroten. NUL verkeersdoden is te volgen via twitter en facebook.

Comments are closed.