ANVR pleit voor 2 weken meivakantie en 2 snipperdagen

De ANVR pleit voor het snel invoeren van een centraal vastgestelde 2-weekse meivakantie. Ook pleit de reisbrancheorganisatie ervoor om -om te beginnen- 2 snipperdagen in te voeren voor schoolgaande leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.

anvr-logo

Vakantiespreiding verbeteren

De vakantiespreiding in Nederland kan beter. De huidige regeling ‘Vaststelling schoolvakanties 2013-2016’ is in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap door het onderzoeksbureau Regioplan geëvalueerd. De resultaten zullen, naar verwachting binnen enkele weken, worden gepubliceerd. ANVR en ANWB hebben aan het tot stand komen van dit rapport meegewerkt.

De ANVR ziet echter punten voor verbetering als het om vakantiespreiding gaat. 
Om de druk op bestemmingen en vervoer te verminderen, blijft spreiding van schoolvakanties noodzakelijk. De beoogde spreiding wordt echter teniet gedaan als scholen van tot nu toe geadviseerde data afwijken. Voor ouders met kinderen op verschillende scholen kan het dan zelfs onmogelijk worden om op reis te gaan.

 

ZIE OOK: Nederlandse reisbranche lanceert wereldprimeur

 

“De ANVR pleit daarom voor de invoering van een centraal vastgestelde tweeweekse meivakantie, waarbij uiteraard bij de vaststelling rekening moet worden gehouden met schoolexamens. Tevens pleit de ANVR ervoor de huidige regionaal gespreide adviesdata van voorjaars- en herfstvakantie centraal verplicht vast te stellen”, aldus Frank Oostdam, directeur ANVR.

 

 

De ANVR zou het ook een belangrijk verbeterpunt vinden als de geadviseerde schoolvakanties en de door scholen zelf vastgestelde roostervrije dagen minimaal een jaar van te voren worden vastgesteld, zodat ouders in staat worden gesteld om op tijd een vakantie te boeken. Nu vernemen ouders soms pas aan het begin van een schooljaar wanneer de vakanties zijn.

Een knelpunt bij de huidige vakanties is ook het gebrek aan flexibiliteit bij vertrek of aankomst. Zo leidt de zaterdag aan het begin van een voorjaars- of meivakantie vaak tot ellenlange files naar wintersport of topdrukte op Schiphol. Deze vakantiepieken kunnen worden verminderd als ouders de mogelijkheid krijgen om ook voor hun kinderen snipperdagen op te nemen. Bij ouders bestaat op dit punt een grote behoefte naar meer flexibiliteit. Niet alleen voor het plannen van vakanties, maar ook voor het kunnen regelen van oppas of dergelijke. De ANVR is een groot voorstander van de invoering van deze schoolsnipperdagen en stelt voor -als experiment- om, onder nader te bepalen voorwaarden, te beginnen met 2 snipperdagen per leerling.

Comments are closed.