De Verhalenkamer van de Weervisserij

Stichting Behoud Weervisserij organiseert De Verhalenkamer van de Weervisserij. Op 27 juni vindt de eerste ronde plaats met een vaartocht naar de weervisserij.

De weervisserij in Nederland

De weervisserij in Nederland

De methode van de Verhalenkamer wordt gebruikt om de verhalen van, over en uit de weervisserij verteld te krijgen, vast te leggen en aan een breed publiek nu en in de toekomst over te dragen. Gezien het beeldende verleden en heden van de weervisserij zijn er vele verhalen te ontdekken en te vertellen.De weervisserij kent nu drie visserijen, bevist door de Berge vissersfamilie C.J. van Dort. Het waren er 50 jaar geleden nog meer dan 25. Er leven nog enkele weervissers van weleer zoals ook diverse nazaten van weervissers. Omdat het beroep van weervisser arbeidsintensief is, hebben tal van inwoners van de Brabantse Wal in het verleden meegewerkt in de weervisserij. De Stichting Behoud Weervisserij bundelt dit jaar de geschiedenis van de weervisserij en de culinaire aspecten van de visvangst ineen aantrekkelijk vormgegeven boek van circa 180 pagina’s. Het verschijnt op 18 november 2015. Daarin komt ook een DVD met de verhalen van de (oud-)weervissers, hun nazaten en mensen met bijzondere verhalen over de weervisserij.

De Verhalenkamer van de Weervisserij en lokale verbindingen: de eerste ronde

Op 27 juni 2015 vindt de eerste ronde van de Verhalenkamer plaats. Een groep van 75 mensen gaat aan boord van een rondvaartboot en vaart die dag rondom de drie visserijen van de weervisserij in het oostelijk gedeelte van de Oosterschelde. Het geeft het ideale decor om de verhalen los te krijgen. Mensen worden aangemoedigd oude foto’s mee te nemen die de herinnering losmaken.

 

 

Stichting Behoud Weervisserij toont oude filmbeelden van de weervisserij als sfeerzetting. Een ervaren en enthousiasmerende interviewer stimuleert de verteller. Alle verhalen worden op film opgenomen. De verhalenvertellers worden deels rechtstreeks benaderd vanuit het netwerk van de stichting en deels via oproepen in de lokale media. We vragen vijftien tot twintig lokale kunstenaars en fotografen van de Brabantse Wal aan boord aanwezig te zijn met als opdracht de verhalen en ervaring te vertalen in hun eigen kunstvorm. De kunstwerken en foto’s worden gebruikt als decor voor de vertellingen in de feitelijke Verhalenkamer in de 2eronde.

De tweede ronde

Op 12 september 2015 vindt de tweede ronde van de Verhalenkamer plaats. We zetten in op 200 belangstellenden die livede meest bijzondere verhalen kunnen aanhoren die op 27 juni zijn verteld. Gestart wordt met een korte compilatie cq. sfeerimpressie van 27 juni. Gedurende twee uur worden de aanwezigen opgenomen in de traditie van de weervisserij. De bijzondere setting in het historische oude havengebied van Bergen op Zoom, de Kaai, versterkt debeleving evenals de op de weervisserij geïnspireerde kunstwerken en foto’s die dan geëxposeerd worden. De Verhalenkamer wordt op film geregistreerd en gemonteerd. Het wordt als DVD aan het boek over de weervisserij toegevoegd.

 

ZIE OOK: Altijd wat te beleven in Wemeldinge!

 

De dag van 12 september 2015 is bewust gekozen, omdat het valt in het weekend van de Kunsten in de Monumenten. Het landelijk thema is: ‘Kunst & Ambacht’. Bergen op Zoom heeft bovendien de landelijke opening op 10 september. De weervisserij als ambacht verbinden we met kunst door de vertaling in kunstwerken en fotografie in de Verhalenkamer.

De derde ronde

Een compilatie uit de Verhalenkamer wordt getoond tijdens de Symposium ‘Erfgenamen ontmoeten erfgenamen’ op 18 november 2015 waar tevens het boek over de weervisserij wordt gepresenteerd aan zo’n 250 mensen uit de gemeenschap van Bergen op Zoom en de Brabantse Wal.

Comments are closed.