Nieuwe Europese Richtlijn Pakketreizen niet compleet compromis

Sinds gisteren hebben de Europese Commissie, Europees Parlement en Europese Raad een compromis aangenomen om te komen tot een nieuwe Richtlijn Pakketreizen en daarmee de bescherming van de consument. De Europese Richtlijn Pakketreizen uit 1992 was duidelijk toe aan herziening, zeker met de opkomst van het internet.

Richtlijn pakketreizen is niet compleet

Richtlijn pakketreizen is niet compleet

De ANVR is, na een lange periode van lobby, positief over het feit dat zgn. ‘click-throughs’ nu ook onder deze richtlijn gaan vallen. Echter de reisbrancheorganisatie vindt wel dat met de voorgestelde herziening de partijen een uitgelezen kans hebben laten liggen. Zo wordt het voor de consument nog niet echt duidelijk of zijn geboekte reis nu wel of niet onder een pakket valt, waarbij zijn bescherming in het geding kan zijn, en is er nog geen eerlijk speelveld gecreëerd bij de verkoop van online reizen.

We vinden het nadrukkelijk een enorme stap in de goede richting dat partijen hebben besloten ook de zogenoemde click-through arrangementen onder de werkingssfeer van de richtlijn te brengen. Daar hebben we de afgelopen jaren ook voor gelobbyd

zegt Frank Oostdam, directeur van de ANVR. “Alleen konden de onderhandelende partijen het niet goed eens worden over de definitie van een click-through’.

 

ZIE OOK: Bezoekers besteden 102 miljard euro in Nederland

 

Het compromis dat uiteindelijk is gekozen -doorgifte van naam, emailadres en betalingsgegevens- is alleen zo geformuleerd dat het in de praktijk gewoon bijna niet zal voorkomen dat een click-through echt een pakket is en daarmee de consument volledig beschermd. Dit, omdat een echt passend aanbod je als reisaanbieder pas kunt doen als je ook de reisperiode van de boeker kent, maar die komt niet voor bij de te verstrekken gegevens. Daarmee hebben partijen niet voldaan aan de belangrijkste doelstellingen die ze zichzelf nota bene gesteld hebben: het bieden van een eerlijk speelveld voor alle reisaanbieders én het bieden van duidelijkheid aan de boekende consument”.

 

 

Veel van de andere afspraken die zijn gemaakt, leiden in de praktijk niet tot grote veranderingen voor de ANVR leden. “Met de ANVR consumentenvoorwaarden, SGR en Calamiteitenfonds hebben wij in Nederland heel veel al heel goed geregeld voor de consument”, aldus Oostdam.

Comments are closed.