Daling aantal vakanties zet niet door in 2015

NBTC-NIPO Research verwacht dat Nederlanders in 2015 evenveel vakanties gaan ondernemen als in 2014. Daarmee komt een eind aan de lichte dalingen van de afgelopen twee jaar.

NBTCNIPO Verrekijker

Echt herstel van de vakantiemarkt zal echter nog wat langer op zich laten wachten. Dit baseert NBTC-NIPO Research onder meer op grootschalig onderzoek naar de vakantie-intentie van de Nederlander voor 2015. Tijdens de Vakdag van de Vakantiebeurs op 13 januari werden de resultaten nader toegelicht.

Economisch herstel leidt niet direct tot meer vakanties

Uit het onderzoek blijkt dat ruim 70% mensen in Nederland dit jaar op vakantie wil gaan. Vergeleken met vorig jaar betekent dat een daling van zo’n 1,5 procentpunt. Van de Nederlanders die op vakantie willen, geeft het overgrote deel (ruim 60%) aan even vaak als vorig jaar te willen gaan. De groep die vaker wil gaan is echter voor het eerst sinds jaren weer groter dan de groep die minder vaak wil gaan.
 
ZIE OOK: 10 vakantietrends voor 2015
 
Het verbeterde consumentenvertrouwen en de (licht) aantrekkende economie vertalen zich daarmee niet direct in meer vakanties. Een van de verklaringen voor het achterblijven van groei is dat de consument de afgelopen jaren stevig heeft bezuinigd op grote aankopen, zoals de aanschaf van huizen, auto’s, keukens. De kans lijkt reëel dat de consument nu voorrang geeft aan deze bestedingscategorieën (inhaalvraag) en dat gaat ten koste van het budget voor vakanties. De vakantiemarkt reageert daarmee, zo verwacht NBTC-NIPO, vertraagd op de veranderende economische ontwikkelingen (laat-cyclisch). Voor 2015 verwacht NBTC-NIPO een stabilisatie van zowel het aantal ondernomen vakanties als van de vakantiebestedingen.

Vakantiemarkt slechts licht gekrompen sinds crisis

De economische crisis van de afgelopen jaren heeft slechts beperkte invloed gehad op het vakantiegedrag van de Nederlanders. In de beginjaren van de crisis stabiliseerde het aantal vakanties. Vakantiegangers bezuinigden door korter en minder ver te gaan en door wat minder uit te geven, maar bleven op vakantie gaan. Dalingen in de dubbele cijfers, die in andere sectoren voorkwamen, bleef de vakantiemarkt bespaart.
 

 
Pas de laatste twee jaar – na enkele jaren van continue koopkrachtdaling – was er sprake van een lichte krimp van het aantal vakanties. De totale daling van het aantal vakanties sinds de start van de crisis eind 2008 bedroeg twee procent; in verblijfsnachten uitgedrukt min vijf procent. Deze relatief beperkte daling laat het grote belang zien dat mensen in Nederland hechten aan vakanties. Ook in economisch mindere tijden blijven we op vakantie gaan.

Comments are closed.