Fijne kerstdagen, feliz navidad!

English version below

Namens het team van Verkeersbureaus.info en alle Contributors willen wij onze relaties en bezoekers bedanken voor een geweldige samenwerking in 2014!

kerstwens-verkeersbureaus-2014

Veel veranderingen in 2014

In het afgelopen jaar is niet alleen de website gegroeid, ook het aantal enthousiaste Contributors is verdubbeld. In 2013 stond de teller op 61 Contributors, inmiddels kunnen we genieten van veel inspirerende travel blogs van maar liefst 120 Contributors. Samen met onze Contributors inspireren wij vele reizigers met unieke reisverhalen en ondersteunen we reisorganisaties met promotie van hun bestemming in Nederland.

Spaans avontuur

Door de toename van de interesse voor Spaanse bestemmingen hebben wij doen besluiten vanuit Spanje actief te zijn. In september hebben we kantoor geopend in Spanje en zijn we vanuit zowel Amsterdam als Spanje werkzaam. Deze stap heeft inmiddels al mooie samenwerkingen opgeleverd en hebben we meer bestemmingen mogen verwelkomen als partner. Dit hopen wij in 2015 door te kunnen zetten.

Wij wensen jullie allemaal hele fijne kerstdagen toe en de beste wensen voor 2015 met veel mooie reisplannen!

Het team van Verkeersbureaus.info

 

Ps: Ben je ook op de Vakantiebeurs in Utrecht aanwezig? Op 14 januari organiseren we een evenement voor bloggers en de reiswereld. Leuk om je daar te zien.

 

Best wishes for 2014

On behalf of the team and all Verkeersbureaus.info Contributors we want to thank our partners and visitors for your trust in 2014!

kerstwens-verkeersbureaus-2014

2014 has been a wonderful year. Not only the website has grown, but the number of Contributors has doubled as well. In 2013, we had 61 enthousiastic travel bloggers writing for us, now we can enjoy reading the travel blogs of 120 Contributors.
Together with our Contributors we inspire many Dutch travelers with unique stories and support travel companies with promotion of their destination in the Netherlands.

Spanish office

Due to the increased interest for Spanish destinations we have to decide to operate from Spain. In September, we opened office in Spain and we are currently working from both Amsterdam and Spain. This step has already resulted in interesting collaborations and we have welcomed more destinations as our partner. We hope to be able to continue this in 2015.

We wish you all a merry Christmas and best wishes for 2015 with many great travel plans!

Verkeersbureaus.info team

Ps: Are you present at Vakantiebeurs in Utrecht? On January 14, we will organize a event for bloggers and travel companies. Nice to see you there!

 

Comments are closed.