Het Fietsknooppuntensysteem Zeeland krijgt een nieuwe jas!

Routebureau VVV Zeeland gaat het fietsknooppuntensysteem in Zeeland grondig herzien. Tussen november 2014 en het paasweekend van 2015 wordt er aan het fietsknooppuntensysteem van Zeeland gewerkt. Het fietsroutenetwerk wordt nog aantrekkelijker gemaakt en het materiaal wordt verduurzaamd.

herziene fietsknootpunt

Herzien Fietsknooppuntensysteem

In 2006 is het Fietsknooppuntensysteem aangelegd in Zeeland. Sindsdien zijn de fietsmogelijkheden in de provincie in Nederland op verschillende manieren uitgebreid. Nieuwe natuurgebieden zijn aangelegd en buitendijkse paden en grote infrastructurele projecten hebben het landschap veranderd. Het netwerk wordt uitgebreid waardoor de fietsmogelijkheden in de provincie toenemen en meer zullen aansluiten bij de wensen van fietsers en de landschappelijke kwaliteiten van Zeeland.

 

ZIE OOK: Inspiratie voor fietsroutes door Nederland & België

 

Tot en met 31 maart 2015 worden routeborden vervangen door nieuw materiaal. Daarnaast worden verschillende routes veranderd waardoor het Zeeuwse landschap nog meer beleefd kan worden tijdens het fietsen. Zo kan je met het vernieuwde netwerk op nog meer plaatsen buitendijks fietsen en kan je er bovendien voor kiezen om in- of uit de wind te rijden. Het vernieuwde routenetwerk wordt aangelegd en onderhouden door Routebureau VVV Zeeland. “Met het optimaliseren van ons netwerk willen we de aantrekkingskracht en de variatie van het landschap beter zichtbaar maken voor bezoekers en inwoners van Zeeland!”, aldus projectleider Reinder de Jong van het Routebureau.

 

 

‘Wij gaan ons netwerk herzien!’

Op alle overzichtspanelen van het knooppuntensysteem worden stickers geplakt met de aanduiding ‘Wij gaan ons netwerk herzien!’. Deze stickers attenderen de fietser op het wijzigen van de routes en de mogelijke overlast die een fietser kan ondervinden tijdens een fietstocht in de komende maanden. Het eerste overzichtspaneel is op 10 november van de eerste sticker voorzien door gedeputeerde Carla Schönknecht en waterschapsbestuurder Sophie van ‘t Westeinde. De herziening van het fietsknooppuntensysteem Zeeland kan gerealiseerd worden dankzij een bijdrage van de Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat.

Start fietsseizoen: netwerk gereed

Om de overlast voor fietsers zoveel mogelijk te beperken wordt er gewerkt in de periode waarin traditioneel minder gefietst wordt. In het voorjaar tijdens het paasweekend zijn alle werkzaamheden afgerond en wordt het vernieuwde netwerk heropend. Naast de uitgave van nieuw kaartmateriaal zullen dan ook de overzichtspanelen door Routebureau VVV Zeeland worden voorzien van een geactualiseerd kaartbeeld. Op routes.vvvzeeland.nl zijn een overzicht van de werkzaamheden en de voortgang van het project te volgen.

Comments are closed.