Pompen of verzuipen in Waterland

Op 30 augustus is de vierde van een serie van acht archeologieroutes door het Land van Hilde online gegaan. Deze fietsroute staat in het teken van de invloed van water op het land. Het landschap in Waterland is al eeuwen in beweging onder invloed van de waterstand. De relatie land-water is zichtbaar in de vorm van terpen, dijken, kanalen en sloten.

De route is een initiatief van Huis van Hilde, het archeologiecentrum Noord-Holland dat begin 2015 opent in Castricum. Het centrum toont archeologische vondsten en collecties die de provincie in de loop van decennia binnen kreeg. Bewoners en bezoekers van Noord-Holland kunnen alvast kennismaken met archeologie in Noord-Holland via routes, presentaties, activiteiten en de vondstenactie #Archeoselfie.

Rondeel Monnickendam

Rondeel Monnickendam

Ontdek archeologie in Noord-Holland

Terpen, dijken en kanalen zijn ingrepen in het landschap die zichtbaar zijn. Onder het oppervlak zijn materiële getuigenissen verborgen. Bij de terp bij de Poppendammergouw of op Marken zijn ze onderzocht. De Waterlandse Zeedijk zal zijn geheimen wellicht prijs geven wanneer hij in de toekomst wordt versterkt en archeologisch onderzoek noodzakelijk is. De fietsroute (58 km) start in Purmerend, voert langs Edam en Monnickendam met een ommetje via Volendam met de boot naar Marken in Nederland. Een verkorte route (40 km) gaat vanaf Marken direct naar Monnickendam. Wie daarvoor kiest mist wel het meest ‘Waterlandse’ deel, een drijvend veenweidegebied met de restanten van tientallen terpen. Andere bezienswaardigheden zijn een houten huis uit (jaartal) in Edam en de Roosenwerf, een terp op Marken. Tijdens het zomerseizoen is er een extra routevariant met een pontje. Deze doorsteek via Holysloot en Zuiderwoude is zeer de moeite waard. Tot januari 2015 volgt elke maand een route door een ander gebied en zijn er activiteiten van partners uit de regio. De routes zijn te vinden op www.uitinnoordholland.nl en www.oneindignoordholland.nl.

 

ZIE OOK: Het Fietsrondje van de maand September

 

De mobiele presentatie over Huis van Hilde en archeologie in de regio Waterland staat vanaf 3 september in de prachtige Grote Kerk in Edam, een rijksmonument. De Archeologische Werkgroep Waterland stelde de vitrine met Waterlandse vondsten samen. Ook vertellen zij op film over hun werk en hoe ze in het waterrijke gebied de objecten vinden in de bagger die de boeren uit de sloten halen. Meer informatie www.grotekerkedam.nl.

 

 

Huis van Hilde

Huis van Hilde toont de archeologische rijkdom van Noord-Holland, van Neanderthalers tot de Tweede Wereldoorlog. De vaste tentoonstelling bestaat uit een aantal levensechte mensfiguren, waaronder Hilde en de Alkmaarse Vrouw en niet eerder getoonde archeologische topvondsten zoals tweeprehistorische kano’s en enkele middeleeuwse sarcofagen. Het centrum verzorgt ook educatieve activiteiten, tijdelijke tentoonstellingen en evenementen. Volg de ontwikkelingen op www.huisvanhilde.nl.

Marken

Marken

#Archeoselfie

Archeologie is niet alleen voor professionals. Iedereen kan archeologische voorwerpen vinden of al wandelend of fietsend op bijzondere plekken terechtkomen. De archeologen van Huis van Hilde kunnen meer vertellen over gevonden voorwerpen of bijzondere plekken in het landschap. Stuur een archeoselfie via twitter @huisvanhilde met vermelding van #Archeoselfie of plaats de #Archeoselfie op facebook.com/huisvanhilde. Elke maand wordt een Huis van Hilde prijs uitgereikt.

subtitel

De komende maanden organiseren provincie Noord-Holland, Cultuurcompagnie Noord-Holland en Stichting Oneindig Noord-Holland een groot aantal activiteiten rond het thema archeologie. Cultuurcompagnie ontwikkelt acht archeologische fietsroutes en organiseert netwerkbijeenkomsten, een veldexpeditie voor terreinbeheerders en een symposium. Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen en activiteiten kijk dan op: www.huisvanhilde.nl, facebook en @huisvanhilde. De routes zijn te vinden op www.uitinnoordholland.nl en www.oneindignoordholland.nl.

Comments are closed.