Thuisvaccinatie.nl behaalt HKZ Certificaat

Thuisvaccinatie.nl heeft het hooggewaardeerde HKZ certificaat behaald. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Organisaties die het keurmerk mogen voeren, hebben de zaken intern goed op orde en stellen klanten centraal. Daarnaast werken zij voortdurend en systematisch aan verbetering van hun aanbod én voldoen zij aan alle eisen die door de sector worden gesteld. Het team van Thuisvaccinatie.nl is trots op de certificering.
thuisvaccinatie-banner

Klanttevredenheid staat voorop

Als zorgaanbieder is Thuisvaccinatie.nl volgens de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de wet BIG verplicht om de kwaliteit van de aangeboden zorg te bewaken en, waar mogelijk, te verbeteren. “Natuurlijk zijn wij hier continu mee bezig”, vertelt Siu-Fung Chan, directeur van Thuisvaccinatie.nl. “Kwaliteit en klanttevredenheid staan bij ons altijd voorop. Het HKZ certificaat bewijst dit zonder meer.”

Kiwa heeft vastgesteld dat het door Thuisvaccinatie.nl gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan het HKZ-certificatieschema Publieke Gezondheidszorg en de NEN-EN-ISO 9001:2008 voor het toepassingsgebied reizigersadvisering aan particulieren en bedrijven. Op HKZ.nl is te lezen: “De normen hebben betrekking op zowel de kwaliteit van het zorgproces als op de organisatorische kwaliteit. Ze stellen eisen aan het primaire proces (intake/indicatie, uitvoering diensten en evaluatie/nazorg), maar ook aan ondersteunende processen zoals personeelsbeleid en diensten door derden.”
 

 

Kwaliteitssysteem vereist

De certificatie door HKZ is tweeledig: “Ten eerste wordt nagegaan wat er in de organisatie is afgesproken en hoe het mogelijk wordt gemaakt dat iedereen de afspraken kan nakomen. Ten tweede wordt gecheckt of de afspraken ook worden nagekomen. Certificatie vereist dus een gedocumenteerd en geïmplementeerd kwaliteitssysteem.”

Transparanter en efficiënter werken

Aan het kwaliteitssysteem van Thuisvaccinatie.nl hebben Chan en zijn team ongeveer negen maanden gewerkt. “Natuurlijk is het opstellen, en vooral het implementeren, van zo’n systeem een behoorlijke klus. Maar dat is het allemaal waard. Dankzij ons systeem kunnen wij veel transparanter en efficiënter werken. Dat heeft veel voordelen voor ons, maar ook voor onze klanten.”

Alle vertrouwen in Thuisvaccinatie.nl

Het HKZ certificaat is drie jaar geldig. Thuisvaccinatie.nl wordt tussentijds minimaal één keer per jaar getoetst om het keurmerk te behouden.

We moeten dan aantonen dat ons kwaliteitssysteem onderhouden en verbeterd wordt. Ik ben er van overtuigd dat dit ons lukt. Zo kunnen we tenslotte maximale kwaliteit bieden aan onze klanten

Comments are closed.