Zeeland: een aantrekkelijke én veilige wielerprovincie

Donderdag 12 juni 2014 presenteert Routebureau VVV Zeeland de onderzoeksresultaten aan gedeputeerde Kees van Beveren. Het onderzoek naar een aantrekkelijke en veilige fietsomgeving voor wielrenners in Zeeland heeft in het afgelopen half jaar plaatsgevonden en is nu afgerond.
wielerhelden-zeeland-nederland-1

Wielrenners ervaren Zeeland als een aantrekkelijke wieleromgeving waarbij het omgaan met de elementen en het fietsen over de grens van land en zee als hoogtepunten worden genoemd. Helaas gebeuren er nog teveel ongelukken met deze doelgroep of doen zich conflictsituaties met andere recreatieve gebruikers voor. Aan de hand van dit onderzoek gaat VVV Zeeland 4 nieuwe wielerroutes realiseren rekening houdend met onder andere de veiligheid.

Zeeland profileren als veilige wielerprovincie

Met de onderzoeksresultaten gaat Routebureau VVV Zeeland 4 nieuwe wielerroutes realiseren. Bij de realisatie van de routes worden mogelijke conflictsituaties met andere gebruikers, zoveel mogelijk vermeden. Deze bewegwijzerde routes zullen waar nodig ontkoppeld zijn van het fietsknooppuntensysteem, ook zullen deze routes de bebouwde kom in Zeeland vermijden. Door verschillende recreatieve gebruikers fysiek van elkaar te scheiden, wil Routebureau VVV Zeeland een positieve bijdrage leveren aan de beleving van zowel wielrenners als andere recreanten.
 

 

Zeeland is aantrekkelijke wielerprovincie

Uit het onderzoek is gebleken dat Zeeland een aantrekkelijke provincie is voor wielrenners. Belangrijke landmarks voor wielrenners vormen de Oosterscheldekering, de Zeelandbrug en de Zuid-Bevelandse bloemendijken. De punten welke volgens wielrenners zorgen voor een aantrekkelijke fietsomgeving zijn; rustige wegen, mooie natuurlijke omgeving, goed wegdek, een afwisselend en gevarieerd landschap en brede paden. Drukke toeristische fietspaden, paden in steden en dorpen, obstakels en onoverzichtelijke punten doen afbreuk aan de door wielrenners ervaren veiligheid en daarmee aan de aantrekkelijkheid van hun fietsomgeving. Met de nieuwe wielerroutes worden de aantrekkelijke en veilige paden aan elkaar verbonden, en zal aandacht besteed worden aan de veiligheid.

Zeeland en de wind

Karakteristiek voor Zeeland is de altijd aanwezige wind. De wind zit in het Zeeuwse DNA. De wielrenner kan en wil hier niet onderuit. Wind vormt bij de vormgeving van de routes dan ook een centraal thema. Wat de Cauberg is voor Limburg, dat is de wind voor Zeeland.

Veiligheid

Routebureau VVV Zeeland is van mening dat de komst van wielerroutes voor een veiligere omgeving voor wielrenners in de provincie kan zorgen maar ook voor andere gebruikers. De wielerroutes worden in de loop van 2014 opgeleverd. In dit verband wordt samengewerkt met de wielerbonden NTFU en KNWU.

Comments are closed.