Barrières Pieterpad en Jacobsroutes in kaart gebracht

Drempels, trappen en te smalle deuropeningen: voor gezonde mensen geen enkel probleem, maar voor mensen met een lichamelijke beperking behoorlijk lastige obstakels. In het kader van het grensoverschrijdende Euregio-project ‘Netwerkmarketing voor lange afstand wandelpaden’ zijn het Pieterpad en de St. Jacobsroute 4 de afgelopen tijd onderzocht op oneffenheden en barrières die lichamelijk beperkten zouden kunnen belemmeren. Een gecertificeerd team van sci:moers, een welzijnsinstelling uit het Duitse Moers, onderzocht de routes en bracht de hindernissen in kaart.

nederland-wandelroutes

Wandelen is een geliefde vrijetijdsbesteding onder een groeiende groep mensen, met name in de leeftijdscategorie vanaf 45 jaar. Helaas stuiten mensen met een lichamelijke beperking, die afhankelijk zijn van een rolstoel, rollator of krukken, tijdens natuurwandelingen vaak op barrières. Ook ouders met kinderwagens en buggy’s worden regelmatig geconfronteerd met lastige hindernissen. Deze kwestie vormt het uitgangspunt van het grensoverschrijdende Euregioproject ‘Netwerkmarketing voor lange afstand wandelpaden met als zwaartepunt het ontbreken van hindernissen’. Het project is een samenwerkingsverband tussen diverse gemeenten uit Gelderland, Noord-Limburg, Midden-Limburg, de regio Niederrhein, de Euregio Rijn-Waal en de euregio rijn-maas-noord en staat onder leiding van de Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (WfG) in Duitsland. Tot de strategische doelen behoren naast het in kaart brengen van barrières ook de verbetering van de concurrentiepositie van andere regio´s en een verhoging van de toeristische omzet. Het vlakke en lieflijke landschap van de regio Niederrhein is namelijk prima geschikt voor wandelaars die op zoek zijn naar routes met weinig hoogteverschil.
 

 

Nieuwe inzichten

Het testteam nam delen van het Pieterpad (van Lochem naar Gennep) en de St. Jacobsroutes 4 (van Nijmegen naar Krefeld) onder de loep en bracht de meest uiteenlopende barrières, van trappen en drempels tot hoogteverschillen en stoepranden, in kaart. Ook werd bekeken of de 30 Duitse en Nederlandse toeristische bedrijven langs de routes goed toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. De resultaten worden binnenkort op de projectwebsite en in het projectmagazine gepubliceerd. Hieraan wordt momenteel de laatste hand gelegd. Reizigers krijgen dan al voor vertrek een beeld van de omstandigheden ter plaatse en kunnen beoordelen of de bestemming voor hen geschikt is. Bovendien is er informatie te vinden over die delen van de routes, die al helemaal geschikt zijn voor mensen met een beperking.

Het grotendeels vlakke landschap in het grensgebied is uitstekend geschikt als wandelbestemming. Er zijn dan ook arrangementen van verschillende moeilijkheidsgraad ontwikkeld, geschikt voor wandelliefhebbers met en zonder lichamelijke beperking.

Vertelt Martina Baumgärtner van de Wirtschaftsförderung Kreis Viersen. Op 28 april jongstleden werd er bij de Euregio Rijn-Waal een informatiebijeenkomst georganiseerd, waar interessante weetjes over de twee onderwerpen werden gepresenteerd.

De aanwezige toeristische bedrijven toonden grote interesse, en we zijn er dan ook van overtuigd dat we de regio nog beter als wandelbestemming voor iedereen op de kaart kunnen zetten.

Besluit Baumgärtner.

Comments are closed.