Opening expositie Beatrix in Beelden in Beeldenpark De Havixhorst

Op zondag 18 mei om 15.30 uur zal de Commissaris van de Koning in Drenthe de heer Jacques Tichelaar de officiële opening verrichten van de tentoonstelling ‘Beatrix in Beelden’ 80 sculpturen uit overheidsbezit bij Châteauhotel de Havixhorst.

Expositie Beatrix in Beelden

Expositie Beatrix in Beelden

Stichting Beeldenpark de Havixhorst

De indrukwekkende expositie is georganiseerd door de Stichting Beeldenpark de Havixhorst naar een idee van conservator Han van Hagen. De 80 tentoongestelde sculpturen (65 voornamelijk bronzen bustes en 15 plaquettes) zijn gemaakt door de crème de la crème van beeldhouwers uit Nederland en laten de artistieke vrijheid en variëteit van het palet aan talent in de Nederlandse kunstwereld zien. De portretten, die alle afkomstig zijn uit de provincie- en gemeentehuizen en andere officiële instanties, hebben daar als vertegenwoordiging van de Majesteit gedurende haar regeringsperiode een officiële functie vervuld. Immers, in deze huizen en instanties werden uit naam der koningin vele afspraken en beslissingen genomen.

Châteauhotel de Havixhorst

Châteauhotel de Havixhorst

Met de troonswisseling hebben de meeste beelden plaatsgemaakt voor de beeltenis van koning Willem Alexander. Dat geeft de unieke mogelijkheid om de beelden van destijds koningin Beatrix allemaal samen te brengen, zodat het publiek ze kan bewonderen en alle facetten van de portretten zelf kan vergelijken.

Beeldhouwers als Eric Claus en Nel van Lith waren indertijd de beeldhouwers die van officiële zijde waren aangewezen. Sommige beeldhouwers zoals Pieter d’Hont hadden het geluk dat de koningin voor hen poseerde. Anderen moesten het doen met een aantal foto’s. Beatrix is geportretteerd door vele bekend en minder bekende beeldhouwers. De geëxposeerde beelden zijn o.a. van Baron Speyart van Woerden, Jacques Maris, Fons Bemelmans, Mari Andriessen, Pieter de Monchy, Sylvia Willink. Van hun originele plek gehaald en in het beeldenpark geplaatst kunnen de beelden een eigen leven gaan leiden en kunnen wij nu volop genieten van haar ongedwongen aanwezigheid.

 

 

Châteauhotel

Beeldenpark De Havixhorst in Nederland is gelegen in de tuinen van Châteauhotel en -restaurant De Havixhorst en is onderdeel van de Stichting het Drents Landschap. Bij de receptie is de 96 pagina’s tellende catalogus met afbeeldingen van alle werken en toelichting op de kunstenaars voor 5 euro te verkrijgen. De tuinen zijn het gehele jaar gratis toegankelijk. De tentoonstellingsperiode is van 18 mei tot 31 oktober 2014, van 11-17 uur. Er zijn diverse arrangementen mogelijk met rondleiding en gids.

Comments are closed.