ANVR erkent Nederlandse Calamiteitenverzekering voor reizigers

Reisbrancheorganisatie ANVR erkent de Nederlandse Calamiteitenverzekering voor Reizigers (NCV) als volwaardige voorziening in geval zich een calamiteit voordoet tijdens een vakantie. De verzekering zorgt er voor dat de consument geen schade leidt als een reisorganisator zijn verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van een (dreigende) calamiteit.

anvr-logo

Extra kosten die uit bepaalde situaties voortvloeien worden vergoed, omdat de vakantiereis bij een calamiteit moet worden aangepast of soms zelfs afgebroken. Dit kan gebeuren als gevolg van molest (-burger-oorlog, opstand, oproer, terrorisme, rellen) of door een natuurramp (orkaan, tsunami, vulkaanuitbarsting, overstroming, aardbeving, bosbrand) die in de betreffende periode zeer ongewoon is op de bestemming.
 

 
Frank Oostdam, voorzitter/directeur ANVR:

Met de NCV is er een alternatief voor het Calamiteitenfonds. Zeker voor niet-Nederlandse bedrijven die het lidmaatschap van de ANVR willen, kan dit handig zijn. Zij kunnen zo bij een calamiteit de consument een vergelijkbare, alternatieve voorziening bieden.

De ANVR verplicht haar leden sinds 2001 een dergelijke regeling voor pakketreizen te treffen. Tot nu toe bood het Calamiteitenfonds als enige de mogelijkheid om te voldoen aan deze verplichting, maar met de Nederlandse Calamiteitenverzekering voor Reizigers is er nu een alternatief nederlandsecalamiteitenverzekering.nl

Comments are closed.