De Nieuwe Wildernis wint Flevius Award

In Schouwburg Almere was de spanning te voelen tijdens de Flevius Parade. Wie gaat er naar huis met de Flevius Award 2013? De drie genomineerden – Center Parcs De Eemhof, De Nieuwe Wildernis en LelySTART – streden middels een pitch om de prijs voor belangrijkste toeristisch recreatieve bijdrage aan Flevoland in 2013.De Nieuwe Wildernis (DNW) kwam als sterkste uit de strijd, bleek uit de stemmen van het publiek en de jury, en sleepte de Flevius Award 2013 in de wacht.

Genomineerden-flevius-award

Flevoland (inter)nationaal bekend met DNW

EMS Films pitchte met de prachtige beelden, het indrukwekkende verhaal en het grote bereik dat zij realiseerde met de film De Nieuwe Wildernis van de Oostvaardersplassen. “EMS Films heeft daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de nationale en internationale bekendheid van Flevoland,” aldus Jan-Nico Appelman, juryvoorzitter en gedeputeerde Toerisme en Recreatie provincie Flevoland. Naast de film heeft EMS Films een app ontwikkeld waardoor het gebied digitaal ontsloten wordt. Bovendien is het gebied fysiek toegankelijker geworden door de speciale Wildernis-activiteiten die Staatsbosbeheer biedt naar aanleiding van de film. Ignas van Schaick, Uitvoerend Producent DNW, nam de prijs in ontvangst en gaf hem vervolgens door aan de boswachters van Staatsbosbeheer Flevoland. Van Schaick: ”De Oostvaardersplassen zijn in één woord dynamisch te noemen. In relatief korte tijd heeft het gebied zich ontwikkeld tot een natuurgebied zoals het er vroeger in Nederland uit heeft moeten zien. Samen met Staatsbosbeheer hebben we een prachtige film kunnen maken, die inmiddels door meer dan 600.000 mensen is gezien.” LelySTART en Center Parcs De Eemhof waren genomineerd vanwege de samenwerking met andere organisaties en het innovatieve karakter.

Stem van publiek en jury doorslaggevend

Anders dan voorgaande jaren was de stem van het publiek tezamen met het juryoordeel doorslaggevend voor de winnaar van de Flevius Award. Dat maakte de strijd extra spannend. Om de stemmen van het publiek voor zich te winnen, zetten de drie genomineerden hun beste beentje voor tijdens een twee-minuten-pitch. Na een aantal kritische vragen van de jury stemden de bijna 150 aanwezige ondernemers en betrokkenen uit de sector via sms-voting op hun favoriet. Veruit de meeste publieksstemmen gingen naar De Nieuwe Wildernis. Ook de jury – bestaande uit Jan-Nico Appelman, Peter Hoorneman, voormalig general manager van Center Parcs en Margreet Toonen, coördinator afstudeerrichting NHTV Leisure Design Lab – kwam na kort maar intensief beraad tot het oordeel dat De Nieuwe Wildernis zich het meest overtuigend heeft gepresenteerd.

Flevius Award en Flevius Parade


De Flevius Award is een prijs die jaarlijks wordt toegekend aan een bedrijf, organisatie of evenement dat in dat jaar van groot belang is geweest voor het toeristisch-recreatieve product van Flevoland. Appelman: “Het versterken van onze toeristische voorzieningen is belangrijk voor de Flevolandse economie. Onze ambitie is een innovatieve en duurzame vrijetijdsindustrie. Daarmee zetten we Flevoland op de kaart. Met deze prijs willen we onze waardering voor ondernemers in deze sector tot uitdrukking brengen.” De Flevius Award wordt uitgereikt tijdens de Flevius Parade, de feestavond voor de vrijetijdssector in Flevoland waarbij ontmoeting, motivatie en kennisuitwisseling centraal staat.

Comments are closed.