16 miljoen buitenlandse toeristen in 2025

In 2025 zullen naar verwachting bijna 16 miljoen buitenlandse verblijfstoeristen Nederland bezoeken. Dat is een groei van zo’n 30% ten opzichte van de 12,2 miljoen toeristen die in 2012 ons land aandeden.
Dit komt neer op een gemiddelde groei van zo’n 2% per jaar. Dit blijkt uit het toekomstperspectief ‘Destinatie Holland 2025’ dat vandaag door NBTC Holland Marketing wordt gepresenteerd in het World Forum in Den Haag.
750000-buitenlandse-toeristen-verwacht-met-pasen-nbtc-holland-marketing-1

Inkomend toerisme is groeimarkt

Het aantal buitenlandse toeristen aan Nederland is, op een aantal dips na, de afgelopen decennia gegroeid. Voor de komende jaren verwacht NBTC verdere groei; tot 2018 een gemiddelde groei van 2,4% per jaar, daarna vlakt de groei af naar gemiddeld 1,6% per jaar tot 2025. Jos Vranken, algemeen directeur NBTC: “De verwachte groei kan voor een belangrijk deel worden verklaard door de relatief hoge groei vanuit de opkomende reismarkten (BRIC-landen). Deze landen kenmerken zich door aanhoudende economische groei, waardoor internationaal reizen voor een steeds grotere groep inwoners mogelijk wordt. Voor de meer ontwikkelde reismarkten (Europa) geldt dat de komende jaren de welvarende babyboomers een belangrijke bijdrage leveren aan de groei van het internationaal toerisme. Een groeiende groep actieve senioren die tijd en geld hebben om te reizen zal ons land bezoeken. Daarnaast biedt de verdere groei en ontwikkeling van social travelling kansen. Ook dit is een groeiende groep individuele reizigers die eerder geneigd is om van gebaande paden af te gaan en daarmee op internationaal onontdekte plekken van ons land terecht komt.”

 

 

Chine nieuw in top 5

Het geschetste perspectief zorgt voor een aantal verschuivingen in de top vijf van landen waar de meeste bezoekers vandaan komen. Duitsland blijft met ruim 3,5 miljoen bezoekers in 2025 op nummer één staan. België en het Verenigd Koninkrijk wisselen van plek: België stijgt naar de tweede plaats met ruim 2,2 miljoen bezoekers. Het Verenigd Koninkrijk komt met 2 miljoen bezoekers op de derde plek. De Verenigde Staten blijven op de vierde plek met ruim 1,3 miljoen bezoekers. China is de grootste stijger van plaats negen naar vijf. Vranken: “We verwachten ruim 800.000 Chinezen in 2025, een verviervoudiging van het huidige aantal. Mede gezien het grotere aandeel bezoekers van buiten Europa, stijgen de bestedingen zelfs harder dan de bezoekersaantallen. Intercontinentale bezoekers besteden over het algemeen meer dan gemiddeld tijdens hun bezoek in Nederland. De totale bestedingen stijgen naar zo’n € 12,4 miljard in 2025 ten opzichte van € 7,3 miljard in 2012. Als gevolg daarvan zal ook de werkgelegenheid groeien. In 2012 zorgde het inkomend toerisme voor zo’n 60.000 banen, in 2025 zijn dat er in potentie 80.000. Het inkomend toerisme levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de gewenste banengroei in Nederland.”

Voorwaardelijke groei

Ondanks het geschetste perspectief van 16 miljoen buitenlandse bezoekers in 2025 benadrukt NBTC dat de realisatie daarvan sterk afhankelijk is van een aantal voorwaarden. Vranken:

Het is mooi om te zien dat de groei die de sector tot nu toe heeft weten te realiseren, ook de komende jaren mogelijk geacht wordt. Echter, deze groei is niet vanzelfsprekend. De concurrentie is groot en groeiende en doet het op een aantal terreinen zelfs beter. Zo liggen er de nodige uitdagingen op het gebied van de beschikbaarheid, bereikbaarheid, beleving, bekendheid en betaalbaarheid van de bestemming ‘Holland’. Toerisme is een aaneenschakeling van belevingen en ervaringen. Het is essentieel dat betrokken partijen samenwerken want alleen dan kunnen we de kansen daadwerkelijk verzilveren.

BASIS VOOR TOEKOMSTIGE HOLLANDMARKETING

NBTC gebruikt het toekomstsperspectief ‘Destinatie Holland 2025’ als basis voor de toekomstige internationale marktbewerking en zal daarbij de verbinding maken met en tussen andere belangrijke spelers. Een van de toekomstige speerpunten is de spreiding van bezoekers in tijd en ruimte. Vranken: “Bij de geschetste groei neemt de noodzaak toe om de beschikbare capaciteit optimaal te benutten en bottlenecks te voorkomen. Bijvoorbeeld door gasten te verleiden (ook) op andere momenten naar Nederland te reizen en/of andere plekken te bezoeken.”

Comments are closed.