Sociale bewogenheid LaVit Hotels & Wellness

Van meet af aan schonk LaVit een deel van de opbrengsten aan charity:water, een in New York gevestigde NGO. Charity:water stimuleert de realisatie van een duurzame en schone drinkwatervoorziening in verschillende ontwikkelingslanden.
lavit

Moderne watertechnologie

Om voor iedereen een acceptabele watervoorziening mogelijk te maken, heeft LaVit al heel vroeg aan de ontwikkeling van de modernste watertechnologie deelgenomen. Dit geschiedt in samenwerking met charity:water. Sinds 2006 worden vanuit deze NGO ontwikkelingslanden in het kader van hulp tot zelfredzaamheid ondersteunt in een onafhankelijke watervoorziening. Met de online-sales van de LaVit Wellness-arrangementen schenkt www.lavithotels.com £ 10 / € 12 aan de NGO. De toegestuurde gelden komen zonder tussenpersonen ten goede aan de bevolking. Kleine bijdragen hebben grote effecten. Al bij een bedrag van 20 USD / € 15 worden mensen effectief geholpen met de realisatie van zoetwaterbronnen, regenwaterputten en zandwaterfilters.

Van Thalassotherapie tot en met Turkse baden: water is de basis voor bijna het hele scala aan hoogwaardige wellness-behandelingen en wellness-cosmetica, waarvan LaVit in kuurhotels & wellness resorts wereldwijd een unieke aanbieder is. Water is de belangrijkste bouwsteen voor elk levend organisme. www.LaVithotels.com is overtuigd van de elementaire kracht en blijvende werking van water als centraal element bij verschillende toepassingen en behandelingen. Water is de basisvoorwaarde voor leven en gezondheid. Alleen een voldoende, aangepaste verzorging met water om het vereiste vochtigheidsgehalte op peil te houden draagt bij tot het innerlijke en uiterlijke welbevinden.

Comments are closed.