Vaker op zakenreis ondanks lager budget

Driekwart van de directieleden van West-Europese bedrijven gaat vaker op zakenreis dan drie jaar geleden, terwijl de helft van hen nu een lager reisbudget tot hun beschikking heeft.
Dit blijkt uit Business on the move: How globalisation is changing the travel plans of European executives, een onderzoek van American Express en The Economist Intelligence Unit onder ‘frequent flying’ topfunctionarissen van West-Europese bedrijven. Ruim 80% van de directieleden is ervan overtuigd dat zakenreizen belangrijk zijn voor het succes van hun bedrijf, ondanks het feit dat vaak onduidelijk is of hiermee doelstellingen worden behaald.

Belang voor de business

Het onderzoek toont aan dat de zakenreisbudgetten van West-Europese bedrijven als gevolg van de economische recessie zijn verlaagd, maar ook dat er meer zakenreizen worden geautoriseerd dan drie jaar geleden. De reden hiervoor is dat ruim vier op de vijf directieleden gelooft dat zakenreizen belangrijk zijn voor acquisitie, behoud van bestaande klanten, sales en de concurrentiepositie van hun bedrijf. Als het gaat om het rendement van zakenreizen is er ruimte voor verbetering, zo blijkt uit het onderzoek. Vanwege tegenwerkende economische omstandigheden en het ontbreken van heldere doelstellingen levert slechts één op de vijf zakenreizen zeker het beoogde resultaat op.

BRIC-landen in opkomst

Er vindt een verschuiving plaats als het gaat om de zakenreisbestemmingen van West-Europese bedrijven, aldus het onderzoeksrapport. Hoewel twee derde van de zakenreizen nog altijd naar bestemmingen binnen West-Europa gaat, is er sprake van een neerwaartse trend. Intussen stijgt de populariteit van de BRIC-landen Brazilië, Rusland, India en China als zakenreisbestemming uit boven volwassen markten als Noord-Amerika. Zo werd China tijdens dit onderzoek drie keer zo vaak genoemd als belangrijkste zakenreisbestemming in vergelijking met drie jaar geleden.

Saskia van de Kamp, Country Manager van American Express Nederland:

Zakenreizen blijven belangrijk, nu en in de toekomst, ongeacht bestemming of economische omstandigheden. Uit dit onderzoek blijkt dat de top van het West-Europese bedrijfsleven zakenreizen beschouwt als een katalysator voor economische groei en een bron van winstgevendheid. Nu de zakenreisbudgetten dalen, ligt de focus op het behalen van een zo hoog mogelijk rendement: meer bereiken met minder middelen.

Comments are closed.