Vrijetijdseconomie banenmotor voor Overijssel

De vrijetijdseconomie wordt steeds belangrijker in Overijssel. Het aantal banen in de vrijetijdseconomie is in de periode 2008-2012 fors gegroeid. In de toeristische regio’s die vallen onder MarketingOost, te weten Salland, Vechtdal, IJsseldelta en WaterReijk, is de werkgelegenheid gegroeid met circa 1.000 banen. Van zo’n 16.000 banen in 2008 tot bijna 17.000 banen in 2012. Met een aandeel van 5,9% is het belang van de vrijetijdseconomie voor de werkgelegenheid groter dan bijvoorbeeld de sectoren Landbouw en Openbaar Bestuur. Dit blijkt uit een analyse van LISA-statistieken door KennispuntOost, de Kennis en Innovatie afdeling van MarketingOost en het Twents Bureau voor Toerisme.
marketing-oost

Bestedingen in vrijetijdseconomie toegenomen

Naast de banengroei is in de regio’s Salland, Vechtdal, IJsseldelta en WaterReijk ook sprake van toename van het aantal overnachtingen en bestedingen in de vrijetijdssector in de periode 2008-2012. Dit blijkt uit cijfers uit het Continu Vakantie Onderzoek van NBTC-NIPO Research. Trendlijnberekeningen laten zien dat de totale bestedingen in bovengenoemde regio’s tussen 2008 en 2012 fors zijn toegenomen. Van ruim 154 miljoen euro in 2008 naar ruim 168 miljoen euro in 2012, een groei van 9%. Een eerste stap om de samen met provincie, gemeenten en ondernemers geformuleerde ambities voor de periode 2012-2015 te realiseren:10% marktaandeel op de binnenlandse vakantiemarkt, 80 miljoen extra bestedingen en 3000 extra banen.

Blijven investeren in de vrijetijdseconomie

Henk van Voornveld, directeur van MarketingOost, is blij met de cijfers: “Het geeft aan dat de investeringen in de vrijetijdseconomie door ondernemers en overheden lonend zijn. In een tijd van oplopende werkloosheid en krimpverschijnselen zien we dat de vrijetijdseconomie groeit. En er liggen nog veel kansen in onze prachtige toeristische regio’s. Met name de verbinding tussen de vakantieregio’s en de steeds interessanter wordende Hanzesteden biedt nog talrijke mogelijkheden, ook voor de Duitse en Vlaamse markt”. Tegelijkertijd laat hij ook een waarschuwend geluid horen. “We moeten blijven investeren in de vrijetijdseconomie, zowel in productontwikkeling en promotie als ook in gastvrijheid. De concurrentie is fors, bestedingen komen onder druk te staan en daar heeft ook onze sector onder te lijden. Maar de vrijetijdseconomie kan een belangrijke motor zijn van de regionale economie. Met zijn allen de schouders eronder, de blik naar buiten en blijven investeren”, luidt zijn devies.

Comments are closed.