Zelf bloed onderzoeken op Lyme cruciaal

In Nederland worden elk jaar ruim 1 miljoen mensen gebeten door een teek. Als je door een teek gebeten bent, wil je snel weten of je de ziekte van Lyme hebt.
eht-lyme-tekenbeet

Diagnose stellen

Het is voor een huisarts alleen niet gemakkelijk om een diagnose te stellen. Vaak gaat hij af op het al dan niet ontstaan van een rode kring. Vijftig procent van de Lymepatiënten krijgt echter helemaal geen rode kring. Een nieuwe zelftest voor consumenten moet uitkomst bieden. Hiermee kan de consument twee tot vier weken na een tekenbeet zien of er een besmetting is.

Problemen rondom diagnose

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 1,2 miljoen mensen door een teek gebeten, blijkt uit studie van het RIVM. De kans op een besmette teek is in Nederland 23 procent, ongeveer twee keer zoveel als in het buitenland. Het aantal gevallen van de ziekte van Lyme is in de afgelopen 15 jaar bijna verviervoudigd. Volgens het RIVM vormt de ziekte van Lyme in toenemende mate een gezondheidsprobleem in Nederland.

Als je door een teek gebeten bent, wil je snel weten of je de ziekte van Lyme hebt. Dit blijkt in de praktijk vaak lastig. Instanties, zoals het RIVM en Tekenradar.nl, wijzen met name op het verschijnen van een rode kring op de huid of andere ernstige klachten als signaal om naar de huisarts te gaan. En ook de huisarts let, volgens het officiële protocol (de CBO-richtlijn) vaak op het verschijnen van de rode kring (EM oftewel erythema migrans). Maar volgens onder meer de Nederlandse Vereniging van Lymepatiënten krijgt slechts de helft van de patiënten een dergelijke huiduitslag. Als de ziekte niet opgemerkt wordt, kan deze overgaan naar een volgende fase. Dan kunnen neurologische, gewrichts-, huid- of hartklachten ontstaan.

Eerste zelftest die niet de teek, maar bloed patiënt onderzoekt

Easy Home Test presenteert de Lyme – Tekenbeet test die consumenten snel duidelijkheid kan geven bij een tekenbeet. Op dit moment zijn er al tests op de markt, maar deze kunnen alleen uitgevoerd worden op de teek die de patiënt heeft gebeten. De praktijk wijst uit dat maar weinig mensen er aan denken de teek te bewaren. Easy Home Test introduceert de eerste thuistest in Nederland die het eigen bloed test. De test meet de antistoffen (IgM) die het lichaam snel na de besmetting aanmaakt. Onderzoek wijst uit dat de test net zo betrouwbaar is als een test bij de dokter en dat consumenten zonder professionele kennis, dezelfde testuitslagen krijgen als wanneer een professional de test uitvoert.

Daarnaast kan de test in alle privacy thuis worden uitgevoerd en na 10 minuten is de uitslag af te lezen en weet men of men al dan niet besmet is.
Easy Home Test raadt consumenten aan om zeker bij klachten na een tekenbeet of bij het verschijnen van een rode kring (EM) naar de huisarts te gaan. De Easy Home Test Lyme – Tekenbeet is verkrijgbaar bij de betere adviesdrogist en apotheek en kent een consumentenadviesprijs van € 22,99.

Preventietips

Naar verwachting krijgen we in Nederland steeds vaker te maken met de ziekte van Lyme. Het is dus van groot belang om elkaar regelmatig te checken op teken en tijdig een zelftest te doen. Ook kun je tekenbeten voorkomen. De meeste besmettingen vonden ook vorig jaar weer plaats tijdens het wandelen, tuinieren en buitenspelen. Blijf tijdens het wandelen op de paden, draag goed aansluitende kleding en controleer elkaar aan het eind van de dag op teken. Als je gebeten bent, verwijder de teek dan zo snel mogelijk en het liefst met een passend hulpmiddel als een tekenpincet. Irriteer de teek niet met olie, alcohol of vuur, dit verhoogt de kans op besmetting. Desinfecteer het wondje met alcohol of jodium en noteer de datum waarop je gebeten bent.

Comments are closed.