Grensoverschrijdende mountainbike-routes

Op zaterdag 20 april stelde de Provincie West-Vlaanderen, samen met de partners van het Interreg IV-project ‘Grensoverschrijdend Mountainbikenetwerk’, de provinciebesturen Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, Routebureau Zeeland (in opdracht van de provincie Zeeland) en het Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (Bloso), het eindresultaat van vier jaar project samenwerking voor. In totaal werd ruim 1.650 km mountainbikeroute met elkaar verbonden, verspreid over de Provincies West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en het Nederlandse Zeeuws-Vlaanderen.

mountainbike-zeeuws-vlaanderen

Grensoverschrijdend doel

Het project had letterlijk en figuurlijk een grensoverschrijdend doel: een grensoverschrijdende mountainbikeroute ontwikkelen die de Provincies Zeeland, Oost- en West-Vlaanderen met elkaar verbindt. Voor de ontwikkeling van dergelijke routes werd beroep gedaan op terreinkenners zoals lokale clubs en sportdiensten. Op die manier droeg het project ook bij tot een nauwere samenwerking tussen inwoners en organisaties in de grensregio.

Daarnaast was ook kennisuitwisseling tussen de partners aan beide kanten van de grens een belangrijk (figuurlijk) grensoverschrijdend doel. De Vlaamse provincies beschikken over heel wat ervaring. Zeeland beschikt over de kennis voor het ontwikkelen en promoten van routegebonden activiteiten maar het ontwikkelen van mountainbikeroutes was nieuw.
De kostprijs van het totaalproject bedroeg ongeveer 450.000 euro. Daarbij kon gerekend worden op ongeveer 50 % Europese steun.

Zeeuws-Vlaanderen

Zeeuws-Vlaanderen, dat voor de start van het project geen enkele mountainbikeroute had, heeft nu een netwerk van 6 routes, goed voor ruim 240 kilometer mountainbikeplezier. Alle routes zijn verbonden met elkaar en sluiten aan op één of meerdere routes in de provincies West- en Oost-Vlaanderen. Het netwerk in Zeeuws-Vlaanderen is begin 2012 opgeleverd door Routebureau Zeeland. Routebureau Zeeland is nu, na realisatie van het Zeeuws-Vlaamse netwerk, ook verantwoordelijk voor beheer en onderhoud en promotie van de routes.

Er zijn kaarten verkrijgbaar van het netwerk in Zeeuws-Vlaanderen en van iedere afzonderlijke route in Vlaanderen. Daarnaast zijn alle routes opgenomen in een mountainbikegids. Het eerste exemplaar van deze gids is tijdens de afsluitende bijeenkomst in Gasthof D’Ouwe Schuure uitgereikt aan gedeputeerde Carla Schönknecht van de provincie Zeeland, gedeputeerde Hilde Bruggeman van de provincie Oost-Vlaanderen en gedeputeerde Karin Jiroflée van de provincie Vlaams-Brabant.

De gids kan gratis worden verkregen via de VVV’s in Zeeuws-Vlaanderen of via de webshop zeelandshop.com.

Ruimte voor mountainbikers

Routebureau Zeeland werkt samen met verschillende belangengroepen om de mogelijkheden voor mountainbikers in Zeeland te vergroten. Hierbij wordt niet alleen gezocht naar aantrekkelijke routes voor mountainbikers, maar wordt er ook rekening gehouden met belangen van andere recreanten en natuur.

Meer informatie bij de Verkeersbureaus en VVV van Vlaanderen

 

Reviews lezen over Vlaanderen

Meer informatie over Vlaanderen vind je op Zoover.nl. Op Zoover laten reizigers een review achter en geven zij aanbevelingen over reizen naar Vlaanderen. Bekijk de reviews op Zoover.nl.

Kaart van Vlaanderen

[google-maps width=674 height=400]

Comments are closed.