NBTC Nationale Evenementen Kalender

Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) heeft een meerjarige Nationale Evenementen Kalender (NEK) samengesteld. In deze lijst zijn evenementen, jubilea, tentoonstellingen en (her)openingen van musea en toeristische attracties opgenomen, die eenmalig zijn en potentie hebben om substantieel internationaal bezoek aan ons land te genereren. Dit initiatief past binnen de strategie van het NBTC om de bestemming Nederland gericht te promoten onder potentiële reizigers.
NBTC evenementen kalender Nederland

Evenementen stimuleren extra bezoek

Conrad van Tiggelen, directeur Marketing NBTC:

Evenementen stimuleren recreatief dagbezoek en verblijfstoerisme vanuit het buitenland. In het geval van eenmalige en tijdelijke evenementen is er een grote(re) aanleiding om ons land te bezoeken. Wij hebben deze evenementen in een meerjarige kalender gezet zodat wij deze gericht kunnen inzetten in de marketing van ‘Holland’. Daarnaast helpt het om de communicatieboodschap naar internationale media en consumenten beter op elkaar af te stemmen.


Aanhaken bij evenementen

In 2013 vindt er een groot aantal jubilea plaats in Nederland zoals Amsterdam 2013, 300 jaar Vrede van Utrecht, 200 jaar Koninkrijk, het Nederland-Rusland jaar en de opening van het nieuwe Rijksmuseum. “Verschillende partijen binnen en buiten de gastvrijheidsindustrie kunnen aanhaken bij en (financieel) profijt hebben van een internationaal evenement. Het biedt mogelijkheden voor zowel de gastvrijheidssector als culturele instellingen om aangepaste commerciële proposities te ontwikkelen. Hiervoor is het belangrijk dat de geplande evenementen in een vroeg stadium bij alle relevante partijen bekend zijn. Op basis van het overzicht is te zien in welke maanden of jaren hiaten vallen en de programmering kan hierop worden afgestemd”, aldus Van Tiggelen.

Kalender aanvullen

De kalender met evenementen is niet uitputtend; het is de bedoeling dat deze continu aangevuld wordt met nieuwe initiatieven. Zo blijft de kalender ook actueel. Uitgangspunt hierbij is dat het moet gaan om grootschalige, eenmalige evenementen, jubilea, tentoonstellingen en (her)openingen van musea en toeristische attracties die interessant zijn voor een internationaal publiek. Staat zo’n evenement nog niet in de kalender? Neem dan contact op met nek@holland.com dan kan het NBTC uw evenement toevoegen.

Meer informatie bij de NBTC

Comments are closed.