Veelzijdig Fryslân

Het beeld van de provincie Fryslân als toeristische bestemming is veelzijdiger geworden. Dat wijst het onderzoek uit naar het toeristische imago door Fryslân Marketing. Fryslân wordt nog steeds sterk geassocieerd met water(sport), maar kenmerken als weidsheid, ruimte en natuur worden steeds vaker genoemd. Fietsen komt voor het eerst voor in de lijst met spontane associaties.

Friesland water

Friesland wordt niet meer alleen met water(sport) geassocieerd maar wordt steeds veelzijdiger ©Fryslân Marketing


De verbreding van het imago werkt door in de bekendheid van de diverse toeristische gebieden in Fryslân. Opvallend vaker werden de Friese Wouden en Noord Fryslân genoemd. Uitgaan en lekker eten zijn de belangrijkste activiteiten van bezoekers aan Fryslân, gevolgd door wandelen (in de natuur). De associatie met lekker eten is echter sinds 2004 minder geworden. Dit is een belangrijk aandachtspunt, omdat deze activiteit veel inkomsten oplevert voor de toeristische sector.

Fryslân in top 3 voor korte vakantie

Het onderzoek bevestigt recente cijfers van het CBS dat Fryslân steeds vaker als potentiële bestemming voor een korte vakantie of dagtocht wordt genoemd. Had in 2008 17% van de Nederlanders Fryslân in de top 3 voor een korte trip staan, in 2012 is dat gestegen naar 27%. Opvallend is dat deze ontwikkeling zowel onder bezoekers als niet-bezoekers wordt waargenomen. Het begrip kwaliteit wordt sterker gekoppeld aan Fryslân. Het beeld van Fryslân onder niet-bezoekers wordt grotendeels bepaald door beelden en verhalen van anderen. Online marketing en social media blijken de belangrijkste informatiebronnen voor het inwinnen van toeristische informatie, blijkt uit het onderzoek. De inzet van deze middelen en de authentieke verhalen van huidige bezoekers zijn het uitgangspunt geweest in recente marketingcampagnes.

Fietsroutenetwerk Friesland

Friesland wordt steeds vaker geassocieerd met bepaalde gebieden © Fryslân Marketing

Werken aan verbreding imago Fryslân voor werken en studeren

Fryslân Marketing heeft met Fan Fryslân een eerste stap gezet naar integratie van thema’s voor wonen, werken en studeren in de bestaande marketingstrategie voor toerisme en recreatie. In de thema’s werken en studeren is nog veel werk nodig om de kansen en mogelijkheden bekend te krijgen onder (potentiële) consumenten. Veel Nederlanders geven aan nog over onvoldoende informatie te beschikken om zich hiervan een beeld te kunnen vormen.

Het imago-onderzoek in 2012 is de vierde meting sinds 2004. Het onderzoek is uitgevoerd onder een selectie van Nederlanders van buiten Fryslân, zowel bezoekers aan Fryslân als Nederlanders die de provincie de afgelopen 5 jaar niet hebben bezocht. De uitkomsten van dit onderzoek geven Fryslân Marketing handvatten om de huidige marketingstrategie te monitoren en waar nodig aan te scherpen.

Meer informatie bij de Verkeersbureaus en VVV van Friesland

 

Reviews lezen over Friesland

Meer informatie over Friesland vindt u op Zoover.nl. Op Zoover laten reizigers een review achter en geven zij aanbevelingen over reizen naar Friesland. Bekijk de reviews op Zoover.nl.

Kaart van Friesland

[google-maps width=674 height=400]

Comments are closed.