Gezamenlijk avondprogramma in Rotterdam

Gezamenlijk avondprogramma in Rotterdam

TENT presenteert op donderdagavond 18 oktober in samenwerking met Witte de With Center for Contemporary Art, een gezamenlijk avondprogramma rondom alternatieve vormen van cultuuroverdracht. Geijkte educatiestrategieën worden ter discussie gesteld in de lezing Deschooling / Deskilling van Vivian Sky Rehberg (op uitnodiging van Witte de With), en Sophie Krier (TENT) vertelt over het project t.z.t.. De Authentic Boys presenteren een publicatie naar aanleiding van hun jongerenproject Rehearsing Revolution in TENT.

Avondprogramma

TENT en Witte de With Center for Contemporary Art organiseren een gezamenlijk avondprogramma

Deschooling / Deskilling

De termen ‘deschooling’ (ontscholing) en ‘deskilling’ (het afleren van vaardigheden) gaan binnen de hedendaagse kunst uit van de mogelijkheid om te kunnen vergeten – zowel het vergeten van gevestigde onderwijsmethodes binnen gesloten structuren en hiërarchieën, als het vergeten van vaardigheden en competenties die aangeleerd worden om onaangesproken artistieke bronnen te benutten. De lezing van Vivian Sky Rehberg (programmadirecteur Piet Zwart Institute) belicht deze termen en gaat na hoe ze weerslag vinden binnen onze discussies over kunsteducatie, de recente pedagogische wending binnen de hedendaagse kunst en de wens van de afgelopen decennia om alternatieve educatiemodellen op te zetten. Voertaal: Engels

Re-Public: Sophie Krier en Authentic Boys

Overdracht is altijd van belang voor kunstreceptie, maar opvallend is dat kunstenaars de laatste jaren binnen hun werk overdrachtsmodellen ontwikkelen. Zo ook kunstenaar/ontwerper Sophie Krier die samen met TENT een jongerenproject ontwikkelde, waarin afstand wordt genomen van het streven naar een meetbaar einddoel. Het project vindt drie maanden lang plaats in TENT. Vorig jaar september presenteerde het collectief Authentic Boys in TENT Rehearsing Revolution, een project waarin scholieren werden aangezet te rebelleren tegen hun eigen gewoontes en grenzen te overschrijden. Het resultaat van dit onderzoek is samengebracht in de publicatie Rehearsing Revolution die deze avond wordt gepresenteerd. Voertaal: Nederlands

Programma

  • 19:00 Inloop
  • 19:30 Deschooling / Deskilling, lezing Vivian Sky Rehberg (gepresenteerd door Witte de With)
  • 20:30 t.z.t., door Sophie Krier (gepresenteerd door TENT)
  • 21:00 Filmvertoning Rehearsing Revolution, boekpresentatic, performance Authentic Boys 21:30 Afsluiting in de Consensus Bar

Meer informatie bij de Verkeersbureaus en VVV van Rotterdam

 

Reviews lezen over Rotterdam

Meer informatie over Rotterdam vindt u op Zoover.nl. Op Zoover laten reizigers een review achter en geven zij aanbevelingen over reizen naar Rotterdam. Bekijk de reviews op Zoover.nl.

Kaart van Rotterdam

[google-maps width=674 height=400]

Comments are closed.