Buitenrecreatie, sporten en funshoppen populair

Buitenrecreatie, sporten en funshoppen populairee vrijetijdsactiviteiten

Nederlanders hebben het afgelopen jaar zo’n 3,4 miljard vrijetijdsactiviteiten buiten de eigen woning ondernomen. De totale bestedingen aan deze activiteiten bedroegen bijna 44 miljard euro. Dit blijkt uit de jaarresultaten van het ContinuVrijeTijdsOnderzoek 2010, een grootschalig tweejaarlijks consumentenonderzoek van NBTC-NIPO Research naar het vrijetijdsgedrag van de Nederlandse bevolking.

Buitenrecreatie meest populaire activiteit

Uit onderzoek van het Sociaal & Cultureel Planbureau bleek onlangs dat Nederlanders over relatief veel vrije tijd beschikken vergeleken met andere Europeanen. Nederlanders brengen hun vrije tijd vaak recreërend in de buitenlucht door: bij één op de vier vrijetijdsactiviteiten was het afgelopen jaar sprake van buitenrecreatie. Met name wandelen of fietsen voor het plezier zijn populair. Naast buitenrecreatie zijn ook sporten en funshoppen in trek (elk 16% van alle vrijetijdsactiviteiten).

Op zaterdag funshoppen en zondagmiddag wandelen

Vrijetijdsgedrag blijkt nog altijd sterk samen te hangen met de dagen van de week. Doordat veel Nederlanders in het weekend vrij zijn, worden de meeste activiteiten op zaterdag (20%) en zondag (16%) ondernomen. Van de doordeweekse dagen zijn de woensdag en de vrijdag de belangrijkste dagen voor het ondernemen van vrijetijdsactiviteiten buitenshuis (14%). De maandag is met 11% het minst in trek. Wat betreft de invulling van de vrije tijd zien we een aantal geijkte patronen: funshoppen doen we op zaterdagmiddag, wandelen op zondagmiddag en doordeweeks zijn hobby- en verenigingsactiviteiten en fitnessen populair.

Nederlanders in 2010 minder vaak de deur uit

Ten opzichte van 2008 is het aantal vrijetijdsactiviteiten met zo’n 4% gedaald. De bijbehorende bestedingen liepen met 7% terug. Een verklaring voor de teruggang kan vooral gevonden worden in de economische crisis. Maar ook het toenemend gebruik van nieuwe media binnenshuis (denk aan social networks en gamen) lijkt aan deze daling bij te dragen.

Comments are closed.