Noord Canada

Naast provincies kent Canada ook een drietal territoria, te weten Yukon Territory, de Northwest Territories en Nunavut. Samen vormen zij Noord-Canada.