Nebraska

In het oosten van Nebraska, aan en bij de Mississippi, liggen Omaha en Lincoln, de twee belangrijkste steden.