Europese hoofdsteden vallen op met forse verhoging toeristenbelasting

Nadat 2023 een recordjaar was in termen van aantallen bezoekers, vallen een aantal tariefsverhogingen voor 2024 voor de toeristenbelasting in Europese flink op.

Grote wijzigingen

Amsterdam wijzigde het tarief van 7% (particuliere vakantieverhuur 10%) per 1 januari 2024 te naar 12,5%. De regio Ile-de-France (Parijs e.o.) kwam eind december met nieuwe tarieven, die in relatieve zin nog een stuk verder gaan; zij introduceert een aanvullende belasting van maar liefst 200% van het basistarief, waarmee het totaal te betalen tarief in 2024 ruim 2,5x zo hoog ligt als in 2023. Ook Rome laat zich niet onbetuigt met stijgingen tussen 30 en 70%.

 

 

Wanneer men rekent met een tarief van 200 euro per nacht voor 2 personen, betaalt de reiziger in Amsterdam inmiddels 25 euro toeristenbelasting per nacht. In Rome is dit, op basis van een 4-sterren hotel, 15 euro, net als in Parijs. Volgens Trippz, leverancier van data -en software rondom de digitale verwerking van toeristenbelasting, past de ontwikkeling bij een aantal maatschappelijke trends.

“Allereerst zie je dat de toeristische druk op veel Europese steden zeer hoog is. Inmiddels zelfs al hoger dan in 2019, het laatste jaar voor de Corona-periode”, aldus Ingmar Lambregts, de CEO van Trippz.

Voordelig naar Parijs vliegen

Inwoners van deze steden ervaren die druk als toenemend onwenselijk, hetgeen ertoe leidt dat zij van de plaatselijke politiek oplossingen verwachten om het probleem aan te pakken.” Een (forse) verhoging van de toeristenbelasting is dan een populaire maatregel; het kost de bewoners niks en het levert de stad veel extra geld op. Bovendien past het goed bij de doelstelling van steden om meer geld op te halen: overal staan gemeentelijke begrotingen onder druk en is elke euro welkom. Duidelijke effecten op (lagere) bezoekersaantallen zijn echter nog niet te ontdekken.

 

 

“Onder veel inwoners leeft het sentiment ,laat die toeristen maar extra betalen, ze gebruiken tenslotte ook van alles en we hebben nog last van ze ook”, aldus Lambregts. Echter, de hoogte van de toeristenbelasting maakt nog steeds maar een klein deel uit van de totale uitgaven tijdens een trip. Trippz verwacht dan ook niet dat deze verhogingen zullen leiden tot stabiliserende danwel teruglopende aantallen bezoekers. Daarvoor is meer nodig dan alleen het verhogen van de toeristenbelasting.

Parkeren op de grachten is vaak niet de beste parkeerplek

Fiets in Amsterdam

“Uiteindelijk moeten toeristische bestemmingen een duidelijk beeld vormen van de toekomst die zij voor ogen hebben. Wat voor bestemming willen wij zijn, welke bezoeker hoort daarbij en vooral ook hoeveel bezoekers vinden wij wenselijk. Financiële prikkels om bezoekersstromen af te remmen, zoals de toeristenbelasting, zijn niet afdoende. Er zijn nou eenmaal grenzen aan hoeveel mensen ergens tegelijk op een plezierige wijze aanwezig kunnen zijn. Zelf ben ik er van overtuigd dat bestemmingen als Amsterdam, Parijs en Rome uiteindelijk tot veel verder beperkende maatregelen overgaan om de aantrekkelijkheid voor de reiziger op de lange termijn te waarborgen.” rondt Lambregts af.

 

 

 

 

 

Comments are closed.