Het aantal incidenten op vluchten met passagiers neemt toe

De International Air Transport Association (IATA) heeft een nieuwe analyse vrijgegeven waaruit blijkt dat gemelde incidenten met onhandelbare passagiers in 2022 zijn toegenomen ten opzichte van 2021. IATA roept meer landen op om de nodige autoriteit te verkrijgen om passagiers te vervolgen onder het Montreal Protocol 2014 (MP14).

Uit de meest recente cijfers blijkt dat er in 2022 één incident met een onhandelbare passagier werd gemeld voor elke 568 vluchten, tegenover één per 835 vluchten in 2021. De meest voorkomende incidenten in 2022 waren het niet naleven van instructies, verbaal misbruik en dronkenschap. Fysiek misbruik blijft zeer zeldzaam, maar nam alarmerend toe met 61% ten opzichte van 2021 en kwam gemiddeld voor bij elke 17.200 vluchten.

“De toenemende trend van incidenten met onhandelbare passagiers is zorgwekkend. Passagiers en bemanning hebben recht op een veilige en probleemloze ervaring aan boord. Daarvoor moeten passagiers zich houden aan de instructies van de bemanning. Hoewel onze professionele bemanningen goed zijn opgeleid om met onhandelbare passagiers om te gaan, is het onaanvaardbaar dat regels die er zijn voor ieders veiligheid worden overtreden door een kleine maar aanhoudende minderheid van passagiers. Er is geen excuus om de instructies van de bemanning niet op te volgen,” aldus Conrad Clifford, Adjunct-Directeur-Generaal van IATA.

Er zijn 3 soorten incidenten

Hoewel incidenten van niet-naleving aanvankelijk afnamen nadat de verplichting tot het dragen van mondmaskers op de meeste vluchten werd opgeheven, begon de frequentie weer te stijgen gedurende 2022 en eindigde het jaar met een stijging van 37% ten opzichte van 2021. De meest voorkomende voorbeelden van niet-naleving waren:

  • Roken van sigaretten, e-sigaretten, vapes en puff-apparaten in de cabine of toiletruimtes
  • Niet vastmaken van veiligheidsgordels wanneer geïnstrueerd
  • Overschrijding van de toegestane hoeveelheid handbagage of het niet opbergen van bagage wanneer vereist
  • Eigen alcohol nuttigen aan boord

Er is een tweepijlerstrategie van kracht voor de vereiste nultolerantie tegen onhandelbaar gedrag:

  • 1. Regelgeving:
    Zorgen dat overheden de nodige wettelijke bevoegdheid hebben om onhandelbare passagiers te vervolgen, ongeacht hun land van herkomst, en dat er verschillende handhavingsmaatregelen zijn die overeenkomen met de ernst van het incident. Dergelijke bevoegdheden bestaan in het Montreal Protocol 2014 (MP14), en IATA dringt er bij alle landen op aan om dit zo snel mogelijk te ratificeren. Tot op heden hebben ongeveer 45 landen, goed voor 33% van het internationale passagiersverkeer het MP14 geratificeerd.
  • 2. Begeleiding ter voorkoming en de-escalatie van incidenten:
    Incidenten voorkomen door samenwerking met industriepartners ter plaatse (zoals luchthavens, bars, restaurants en belastingvrije winkels), inclusief bewustwordingscampagnes over de gevolgen van onhandelbaar gedrag. Daarnaast worden beste praktijken gedeeld, waaronder training voor bemanningen om incidenten te de-escaleren wanneer ze zich voordoen. Aan het begin van 2022 is een nieuwe richtlijn gepubliceerd waarin beste praktijken voor luchtvaartmaatschappijen worden verzameld en praktische oplossingen worden geboden aan overheden met betrekking tot publieke bewustwording, boetes ter plaatse en juridische hiaten oplossen.

 

 

“In het licht van het stijgende aantal incidenten met onhandelbare passagiers nemen overheden en de industrie serieuzere maatregelen om dergelijke incidenten te voorkomen. Staten ratificeren MP14 en herzien handhavingsmaatregelen, waarbij ze een duidelijk afschrikwekkend signaal afgeven dat ze klaar zijn om onhandelbaar gedrag te vervolgen. Wat de industrie betreft, is er meer samenwerking. Zo is de steun van luchthavenbars en -restaurants om verantwoord alcoholgebruik te waarborgen, bijzonder belangrijk, aangezien het merendeel van de incidenten met dronkenschap wordt veroorzaakt door alcoholconsumptie voorafgaand aan de vlucht.

 

 

“Niemand wil mensen beletten om plezier te hebben tijdens hun vakantie, maar we hebben allemaal de verantwoordelijkheid om respectvol met andere passagiers en de bemanning om te gaan. Voor het merendeel maken we geen excuses voor het strenger optreden tegen het ongewenste gedrag van een klein aantal reizigers dat de vlucht zeer ongemakkelijk kan maken voor iedereen,” aldus Clifford.

 

 

 

 

 

Comments are closed.