Emirates voert demonstratievlucht met 100% duurzame brandstof

Emirates heeft de eerste demonstratievlucht uitgevoerd met een Boeing 777-300ER, waarbij een van de motoren is aangedreven met 100% Sustainable Aviation Fuel (SAF). De vlucht steeg op van Dubai International Airport (DXB) en werd geleid door Captain Fali Vajifdar en Captain Khalid Nasser Akram en vloog meer dan een uur over de kustlijn van Dubai.

Jaar van de duurzaamheid

De door SAF aangedreven demonstratievlucht heeft een bijzondere betekenis nu de Verenigde Arabische Emiraten 2023 heeft uitroepen tot het “Jaar van de duurzaamheid”. 2023 staat voor de VAE in het teken van het zoeken naar innovatieve oplossingen voor uitdagingen op het gebied van energie, klimaatverandering en andere duurzaamheidskwesties. De vlucht draagt bij aan de collectieve inspanningen van de sector om een toekomst met 100% SAF-vluchten mogelijk te maken en dichter bij de duurzaamheidsdoelstellingen van de VAE te komen.

Verminderde CO2-uitstoot

De demonstratievlucht van Emirates – de eerste in het Midden-Oosten en Noord-Afrika – ondersteunt de grotere inspanningen om de levenscyclus van CO2-emissies in de industrie te verminderen, door het toenemende gebruik van SAF. De vluchten helpen eveneens om het draaiboek voor toekomstige testen te verfijnen en certificering te ondersteunen waarbij 100% drop-in SAF wordt goedgekeurd voor vliegtuigen. Momenteel is SAF goedgekeurd voor gebruik in alle vliegtuigen, maar alleen in mengsels tot 50% met conventionele vliegtuigbrandstof.

Het testproces

Emirates heeft samen met partners GE Aerospace, Boeing, Honeywell, Neste en Virent een SAF-mengsel ontwikkeld waarin de eigenschappen van conventionele vliegtuigbrandstof sterk worden nagebootst. Bij elke mengverhouding zijn tal van chemische en fysische metingen van de brandstofeigenschappen uitgevoerd. Na talrijke laboratoriumproeven en strenge tests is er een mengverhouding tot stand gekomen die de kwaliteiten van straalvliegtuigbrandstof weerspiegelt. Er is achttien ton SAF gemengd, bestaande uit HEFA-SPK van Neste (waterstof bewerkte esters, vetzuren en synthetische paraffine-kerosine) en HDO-SAK van Virent (zuurstof vrijgemaakte synthetische en aromatische kerosine). De 100% SAF voorziet één GE90-motor van brandstof, terwijl de andere motor is voorzien van conventionele vliegtuigbrandstof.

 

 

Aangetoonde compatibiliteit

De testvlucht toont de compatibiliteit van de speciaal gemengde SAF aan als een veilige en betrouwbare brandstofbron. De veelbelovende resultaten van dit initiatief vormen tevens een aanvulling op de industriële gegevens en het onderzoek naar SAF-mengsels in hogere verhoudingen. Hierdoor wordt de weg vrijgemaakt voor standaardisatie en toekomstige goedkeuring van 100% drop-in SAF als vervanger voor straalvliegtuigbrandstof, ver boven de huidige limiet van 50%.

Een grote mijlpaal voor Emirates en partners

Adel Al Redha, Chief Operating Officer, Emirates Airline zei: “Deze vlucht is een mijlpaal voor Emirates en voor onze industrie nu we collectief werken aan een van onze grootste uitdagingen – het verminderen van onze voetafdruk. Het is een lange reis geweest om eindelijk deze 100% SAF vlucht te zien plaatsvinden. Emirates is de eerste passagiersluchtvaartmaatschappij ter wereld die met een door een GE-motor met 100% SAF aangedreven Boeing 777 vliegt. Dergelijke initiatieven verstrekken een cruciale bijdrage aan de kennis over SAF en leveren data voor het gebruik van hogere SAF-percentages voor toekomstige wettelijke goedkeuringen. We hopen dat belangrijke demonstratievluchten zoals deze de deuren openen. Daarnaast is het belangrijk om het beschikbaarder, toegankelijker en vooral betaalbaarder te maken in alle regio’s.”

 

 

Andere initiatieven

Emirates zet zich in voor het beperken van de CO2-uitstoot en heeft al grote vooruitgang geboekt op het gebied van brandstofefficiëntie, brandstofbesparing en operationele verbeteringen. De luchtvaartmaatschappij steunt tevens de collectieve afspraak van de IATA om tegen 2050 tot netto nul te komen. Daarnaast onderzoekt Emirates mogelijkheden om de operationele brandstofefficiëntie, SAF, koolstofarme vliegtuigbrandstoffen en hernieuwbare energie te verbeteren. De luchtvaartmaatschappij heeft al een uitgebreid brandstofefficiëntieprogramma dat actief onderzoekt en implementeert hoe onnodig brandstofverbruik en emissies kunnen worden verminderd. Uiteraard waar dat operationeel haalbaar is. Enkele van de belangrijkste initiatieven van het programma zijn de toepassing van “flex tracks”, of flexibele routes – samenwerking met luchtvaartnavigatiedienstverleners om voor elke vlucht het meest efficiënte vluchtplan op te stellen. Deze inspanningen lopen al sinds 2003 en Emirates werkt samen met IATA om dit routingsysteem wereldwijd uit te breiden als standaardprocedure.

 

 

 

 

 

Comments are closed.