Piloten roepen Brussel op om te komen met Single European Sky

Door efficiënter en directer te vliegen kunnen we tussen de 6% en 10% CO2-uitstoot in Europa reduceren. Naast CO2 besparing is de passagier ook sneller op de plaats van bestemming.

Eén gemeenschappelijk Europees luchtruim

KLM is positief over het Europees initiatief om te komen tot één gemeenschappelijk Europees luchtruim (Single European Sky 2+). Een Europees luchtruim draagt direct positief bij aan de gezamenlijke ambitie van de luchtvaart om uitstoot te verminderen. Naast onze investeringen in vlootvernieuwing, duurzamere brandstoffen en een efficiënte grondoperatie is Single European Sky 2+ nodig voor het behalen van KLM’s duurzaamheidsdoelstellingen.

Door directere vluchten in Europa kunnen we 6 tot 10 procent CO2 besparen in Europa. Er ligt een enorme kans in Brussel om tot deze CO2-reductie te komen. Heel positief om te zien hoe onze piloten dagelijks bezig zijn met zo efficiënt mogelijk vliegen, besparen op brandstofverbruik en verminderen van uitstoot. Single European Sky is een cruciaal stukje van de puzzel om de CO2-uitstoot op korte termijn in Europa verder te verminderen. — KLM CEO Marjan Rintel

Commitments: wereldwijd, Europees en nationaal

KLM heeft sterke ambities als het gaat om het verder verduurzamen van de luchtvaart. We werken samen met het Science Based Targets initiatief (SBTi) om de verlaging van CO2-uitstoot in lijn te brengen met het traject voor luchtvaart om ruim onder de 2°C-opwarming te blijven, zoals bepaald in het in 2015 ondertekende klimaatakkoord van Parijs. In Europees verband steunt KLM daarnaast de maatregelen in het Fit for 55-pakket die de luchtvaartindustrie echt helpen duurzamer te worden. Tevens is KLM deelnemer aan het Akkoord Duurzame Luchtvaart in Nederland waarin concrete reductieplannen tussen de sector en overheid zijn overeengekomen.

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.