Jubileumtentoonstelling over Piet Mondriaan in Düsseldorf

De strakke geometrische composities van Piet Mondriaan (1872-1944), waarin zwart en wit worden gecombineerd met primaire kleurvelden in rood, blauw en geel, zijn wereldberoemd. Minder bekend is dat de Nederlander, die dit jaar 150 jaar geleden werd geboren, als jonge kunstenaar landschappen en andere figuratieve motieven op het doek zette, gebruikmakend van een verrassend kleurenpalet. De Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf schetst in de tentoonstelling ‘Mondriaan. Evolution’ zijn artistieke ontwikkeling, van de vroegste schilderijen tot aan de volledig abstracte werken. Verbanden tussen de verschillende groepen schilderijen worden inzichtelijk gemaakt.


Piet Mondriaan, Compositie met groot rood vlak,
geel, zwart, grijs en blauw, 1921
Olie op doek, 59,5 x 59,5 cm
Kunstmuseum Den Haag

Op zoek naar de essentie

Al aan het begin van zijn artistieke carrière streefde Mondriaan naar een beeldtaal die het universele, de diepste essentie van al het bestaande zou uitdrukken. Daartoe moest de perfecte balans van alle picturale elementen worden gevonden. Begin jaren twintig ontstonden uiteindelijk zijn zogeheten neoplastische werken, die hij tot 1943 nog verder zou ontwikkelen. Het ging hem om de spirituele dimensie, hij wilde als het ware het onzichtbare zichtbaar maken.

 

 

Nadruk op het vroege werk

De tentoonstelling in Düsseldorf is vooral gewijd aan de vroege schilderijen en laat zien hoe Mondriaan stap voor stap dichter bij zijn doel kwam: de weergave van het absolute. Het begin van deze artistieke ‘evolutie’ is goed te volgen aan de hand van landschapsmotieven, zoals windmolens, vuurtorens, duinen en boerderijen. Vanuit deze motieven ontwikkelde de kunstenaar zijn vormentaal, waarin composities van vlakken, verticale en horizontale lijnen en hun ritmiek de boventoon gingen voeren. Zowel de naturalistische als de latere abstracte werken zijn het resultaat van een intuïtieve benadering en niet van wiskundige rationaliteit.

Piet Mondriaan, Bos bij Oele, 1908
Olie op doek, 128 x 158 cm.
Kunstmuseum Den Haag
Legaat Salomon B. Slijper
© 22 Mondriaan/Holtzman Trust

Tijden

Zaterdag 29 oktober 2022 t/m zondag 12 februari 2023. Meer informatie: tentoonstellingen-duitsland.nl/mondriaan-evolution/

 

 

 

 

 

Comments are closed.