Passende mobiliteit cruciaal in de strijd om de werknemer

Bedrijven wringen zich in allerlei bochten om personeel aan zich te binden en te behouden. Employer branding staat dan ook bij veel werkgevers hoog op de agenda. Passende mobiliteit is daarbij een belangrijke troef, blijkt uit interviews van Mobinck, onderdeel van AutoBinck Group. De uitkomsten van deze interviews met tien mobiliteitsexperts zijn gebundeld in het gratis e-book ‘De woon-werkgever’.

Hoe mobiliteit bij een bedrijf geregeld is, heeft veel invloed op werknemers. De mobiliteitsissues waar werkgevers mee worstelen, clusteren zich voornamelijk rond de thema’s duurzaamheid, flexibiliteit, veiligheid en vitaliteit. Daarbij is de technologie, die alle thema’s en mogelijkheden omsluit, cruciaal. Ook is maatwerk vereist, want iedere situatie is uniek.

 

 

Mobinck sprak mobiliteitsexperts van Univé, de Rabobank en van diverse mobiliteitsbedrijven. Die opgehaalde kennis en inzichten op het gebied van zakelijke mobiliteit zijn nu gebundeld. Alleen al de verscheidenheid aan antwoorden geeft aan hoe lastig de mobiliteitspuzzel is voor de hedendaagse mobiliteitsmanager. Om tot een passend mobiliteitsbeleid te komen, moet met heel veel eisen, wensen en idealen rekening gehouden worden. Zo willen medewerkers graag keuzevrijheid hebben. In 2021 gaf 26 procent(1) van de werkgevers aan hun werknemers zelf te laten kiezen voor de mobiliteit die het beste past bij hun situatie. Een jaar eerder was dat nog maar 12 procent. Dat geeft wel aan hoe actueel de topic is. Daarnaast is duurzaamheid tegenwoordig ook een must. Werkgevers willen bovendien nog inzetten op vitaliteit van medewerkers en als het kan allemaal zo flexibel mogelijk. Het prijskaartje dat eraan hangt is ook nog relevant.

Veranderende wet- en regelgeving

Alle medewerkers een auto van de zaak geven is niet meer van deze tijd waarin – sinds de lockdowns – veel meer wordt thuisgewerkt, parkeerruimte bij bedrijven vooral in stedelijke gebieden schaars is en het bovendien niet altijd nodig is om te reizen. Ook is de locatie van het bedrijf van invloed op het beleid. Voor OV-reizigers is de fysieke locatie van een bedrijf belangrijker dan een upgrade in de vergoeding van de OV-reis van tweedeklas naar eersteklas reizen.
“De vraag naar duurzamere, kostenefficiëntere en meer gepersonaliseerde vormen van mobiliteit is een logisch gevolg van de veranderende samenleving”, stelt Victor van den Berg, managing director bij Mobinck Mobility Consulting. Ook veranderende wet- en regelgeving is van invloed, vooral op het gebied van duurzaamheid. Neem bijvoorbeeld de CO2-rapportageverplichting voor grote organisaties over woon-werk- en zakelijke kilometers van hun werknemers.

Verschuiving in vraag

Uit de interviews komen bovendien verrassende statements en verschuivingen naar voren. Zo merkt Henry Steenbergen, Directeur Transport en Mobiliteit bij de Rabobank, op dat grote bedrijven geen leaseauto’s meer willen, maar de voorkeur geven aan mobiliteitsbudgetten. “Dat wordt langzaam maar zeker zichtbaar. Dan hebben we het over sectoren waarin traditioneel gezien veel leaseauto’s worden ingezet, denk aan banken en consultancybedrijven. Nu merk je dat juist in sectoren waarin dat minder vanzelfsprekend is, zoals het onderwijs en de zorg, juist wel wordt nagedacht over de inzet van leaseauto’s. Dat komt vooral door de coronacrisis waarin elektrische auto’s van veel corporates stilstonden. Terwijl het personeel dat wél tijdens de lockdowns fysiek naar hun werk moest, nog met conventioneel aangedreven voertuigen de weg op ging. Die bedrijven merken nu dat hun personeel ook elektrische auto’s wil. Krapte op de arbeidsmarkt stimuleert ook in die branches het gebruik van leaseauto’s.”

 

 

 

 

 

Comments are closed.