Verbod op wandelen drijft horeca-ondernemers tot wanhoop

In 25 steden kan men deelnemen aan een populaire, culinaire take-away wandelingen die bedoeld zijn om de horeca te steunen. In verschillende gemeenten wordt 48 uur voor aanvang van de wandelingen een verbod tegen deze wandeling opgelegd.

Deze gemeentelijke willekeur jaagt ondernemers op extra kosten en zet de horeca verder onder druk. Gemeenten dreigen en leggen dwangsommen en boetes op, terwijl wandelen en take-away zijn toegestaan. Waarom mag er in Amsterdam wel en in Hoorn niet culinair gewandeld worden? Culinair wandelen mag wanneer elke vorm van organisatie wordt losgelaten: geen startpunt, geen tijdslots, geen vaste routes, geen alcohol nuttigen op straat, maximaal 2 personen of 1 huishouden, en geen groepsvorming.

Helmond, Hoorn, Breda & Groningen

Gemeenten Helmond, Hoorn, Breda en Groningen verbieden – 48 uur voorafgaande aan de wandelingen – de take away wandelingen om de horeca te steunen. Horeca-ondernemers in steden waar verboden gelden leiden daardoor extra schade. Gemeenten duwen op die manier de horeca-ondernemers nog verder in de schulden. Het willekeurige en onsamenhangende beleid is steeds moeilijker uit te leggen.

 

 

Wouter Dijkstra, directeur van WijnSpijs.nl, ‘hoe is het mogelijk dat horeca-ondernemers in bijvoorbeeld Amsterdam of Rotterdam wel omzet kunnen maken door deel te nemen aan de take-away wandelingen? En horeca-ondernemers in Helmond, Hoorn, Breda en Groningen krijgen 48 uren voor de wandelingen te maken met ambtenaren die op onduidelijke gronden verbieden? Ook het dreigen met boetes en dwangsommen voor de restaurateurs vinden we onbegrijpelijk en geen recht doen aan de situatie waarin veel ondernemers verkeren, in Breda zijn de eerste dwangsommen inmiddels opgelegd.’

 

 

Ook experts uiten kritiek op het verbod. Zo vindt UMCG-viroloog Bert Niesters culinaire wandeltochten, ‘juist goed om de drukte te spreiden’. Niesters stelde in Het Dagblad van het Noorden, “dat gemeente Groningen zich onterecht door angst laat leiden’. Dat het verbod voor reuring zorgde, bleek uit de lobby die ontstond om de wandelingen toch weer mogelijk te maken.

Diederik Gommers kwam vorige week een uitzending van BNR met een nieuwe visie, ‘misschien had ik harder moeten roepen, maar eigenlijk hadden we sporten en naar buiten gaan meer moeten stimuleren: dat had de eerste maatregel moeten zijn bij de versoepelingen en dat had het kabinet ook moeten uitstralen. Wat we vooral geleerd hebben is dat we wat meer aan preventie moeten doen en ik vind het jammer dat het ministerie dat niet opgepakt heeft. Eigenlijk is het altijd goed om te bewegen, wat af te vallen, goed op je voeding te letten en goed te slapen.’

 

 

 

 

 

Comments are closed.