Provincie start pilot met nieuwe technieken voor betere zichtbaarheid fietspaden

De provincie Noord-Brabant start met een pilot met diverse soorten wegmarkeringen om de zichtbaarheid van fietspaden te vergroten. Er wordt geëxperimenteerd met onder andere reflectoren, verschillende soorten verfmarkering en glow in the dark-technieken voor fietspaden zonder openbare verlichting. Deze markeringen worden de komende week aangebracht op de fietspaden tussen Rijen en Oosterhout langs de provinciale weg N631 (Vijfeikenweg).

Breda

Breda

Langs de fietspaden bij de N631 staan geen lichtmasten omdat de provincie de openbare verlichting in het buitengebieden zoveel mogelijk wil beperken. Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Met deze pilot willen we bekijken of er innovatieve technieken zijn die de zichtbaarheid en veiligheid op de fietspaden kunnen verbeteren zonder daadwerkelijk langs een hele route lichtmasten te plaatsen. We zien dat de markt met allerlei nieuwe ontwikkelingen bezig is. Door verschillende technieken op één fietspad aan te brengen, kunnen we goed beoordelen wat voor onze provinciale fietspaden goed werkt.

 

ZIE OOK: Breda opvallend als opkomende stedentrip

 

In het voorjaar gaan we evalueren welke van de verschillende technieken het meest effectief en kostenefficiënt is. Daarbij worden ook gebruikers van het fietspad naar hun ervaringen gevraagd.” Met het uitvoeren van deze pilot geeft het college van Gedeputeerde Staten uitvoering aan een unaniem aangenomen motie over het verbeteren van de zichtbaarheid van fietspaden in de provincie.

 

 

Proefvakken

De proef die nu wordt uitgevoerd, vindt plaats op een gedeelte van ruim vijf kilometer op beide fietspaden van de N631 tussen het kruispunt met de rijksweg N282 Breda-Tilburg en de gemeentegrens van Oosterhout. De fietspaden zijn ingedeeld in verschillende proefvakken, waarop diverse soorten verfmarkering, reflectoren die overdag licht absorberen en in het donker licht afgeven en Glow in the dark wegmarkering wordt aangebracht. De werkzaamheden voor het aanbrengen van de markeringen wordt in de periode van 26 oktober tot en met 13 november in verschillende fases uitgevoerd. Gedurende de werkzaamheden worden de fietsers ter plekke omgeleid via het tegenoverliggende fietspad.

Comments are closed.