Waterpartners lanceren Ons Water

Op dinsdag 9 september vond de start van de bewustwordingscampagne ‘Ons Water’ in Noord-Holland plaats in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Deze campagne maakt Nederlanders bewust van het feit dat schoon, veilig en voldoende water niet vanzelfsprekend is. Op de website kan door middel van een postcode worden opgezocht wat de persoonlijke risico’s zijn. Daarbij is te zien welke projecten in de buurt worden uitgevoerd en wat je zelf voor ons water kunt betekenen. Tijdens de lancering kregen docenten en leerlingen van de middelbare school OSG West-Friesland het lespakket ‘Hoogwater op het schoolplein’ aangeboden.

De start van de Ons Water campagne

De start van de Ons Water campagne

Lespakket: Hoogwater op het schoolplein

Het lespakket dat werd aangeboden aan de docenten en leerlingen van OSG West-Friesland is gemaakt door aardrijkskundedocent Adwin Bosschaart, die onlangs aan de Vrije Universiteit is gepromoveerd op dit onderwerp. Het vernieuwende lespakket maakt gebruik van een 3d-computerspel met simulaties gebaseerd op echte overstroming gegevens van de overheid. Hierdoor kunnen de leerlingen zelf handelingen verrichten om verschillende situaties op te lossen. Het lespakket bestaat uit een mix van lesmodules in de klas en excursies buiten.

 

ZIE OOK: Zuiderzeemuseum trekt al meer dan 250.000 bezoekers

 

Ons Water

‘Ons Water’ is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven. Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland Cees Loggen:

Noord-Holland is aan drie kanten omringd door water: de Noordzee, de Waddenzee en het IJsselmeer. Ook zijn er verschillende binnenwateren. We moeten dat vele water goed in de gaten houden, maar het biedt natuurlijk ook allerlei mogelijkheden ervan te genieten. Denk alleen al aan varen en zwemmen. Die combinatie is wat Noord-Holland uniek maakt.

 

 

De campagne wordt ondersteund door verschillende musea en scholen, die helpen om de gevaren en kansen van ons water onder de aandacht te brengen. Bij het evenement waren onder andere aanwezig: Rob Veenman (loco Dijkgraaf HHNK), Anna Eelhart (marketing en communicatiemanager drinkwaterbedrijf PWN), Ariane Hoog (Dagelijks bestuurder Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) en Franc van der Steen (Directeur Algemeen Waterbeleid en Veiligheid, ministerie Infrastructuur en Milieu).

Comments are closed.