Natuurpark Veenland: ontdek het veen in al zijn facetten

Het Nederlands-Duitse grensgebied tussen Nordhorn en Groningen was duizenden jaren lang een woest en ondoordringbaar veengebied. Vanaf de 18e eeuw werd het veen gecultiveerd en het land in cultuur gebracht. In het Internationaal Natuurpark Veenland, op de grens van Drenthe en het Emsland, is nog ongeschonden hoogveen te vinden. Op een aantal plekken waar vroeger turf werd gestoken mag de natuur weer zijn gang gaan en ontstaat langzaam weer een typische veenbiotoop. In het natuurpark zijn natuurliefhebbers van harte welkom. De beste manier om met deze unieke natuur kennis te maken is te voet of met de fiets. Aan informatie onderweg geen gebrek. Naast publiekscentra zijn er verschillende thematische routes, uitkijkpunten en belevenispaden waar informatie wordt aangeboden.

Bezoek de natuur in de Veenlanden

Bezoek de natuur in de Veenlanden

Veel achtergrondinformatie in de ‚Veenpoorten‘

De veenpoorten zijn 7 publiekscentra die de toegang tot het Natuurpark vergemakkelijken. Naast musea over de verschillende aspecten van het veen zijn er ook drie infolocaties die andere aspecten van het veen thematiseren. Bijvoorbeeld het Van-Gogh-Huis in Nieuw-Amsterdam. In het voormalige logement van de familie Scholte waar Vincent van Gogh in 1883 een aantal maanden verbleef om het omringende veenlandschap en de veenboeren te schilderen. Hoewel er geen schilderijen van Van Gogh hangen, wordt middels informatieborden met veel citaten uit de brieven aan zijn broer Theo een goed beeld gegeven van zijn leef- en denkwereld. Hoewel hij door de lokale bevolking niet werd geaccepteerd, voelde hij zich zeer aangetrokken tot het Drenthse landschap. De echte Van-Gogh-fans komen vooral voor de slaap- en werkkamer: het bed ziet er uit alsof Vincent er net uit is gestapt, op de tafel liggen schilderspullen. De leukste manier om naar Veenoord te reizen is met de snikke ‚Johannes Veldkamp‘. Met zo´n trekschuit reisde Vincent van Gogh ooit naar Nieuw-Amsterdam.

 

ZIE OOK: Groningen hoort bij most pinned places

 

Moormuseum Geeste

Tijdens een bezoek aan het Moormuseum in Geeste komen bezoekers alles te weten over de ontsluiting van het veen. In het Nederlandse deel van het Bargerveen werd al in de 17e eeuw succesvol met de ontginning begonnen. Aan de Duitse kant mislukten de pogingen, omdat er geen infrastructuur voorhanden was. Pas na de Tweede Wereldoorlog, toen er veel overheidsgeld in het onvruchtbare Emsland werd gepompt om landbouwgrond voor Duitse verdrevenen uit het voormalige Duitse Rijk ‚te maken‘, werden grote delen veenland ontgonnen. Het symbool daarvoor is ‚Mammut‘ de grootste stoomploeg ter wereld, waarmee in de jaren ´50 en ´60 vele hectaren aan land geschikt werd gemaakt voor bewoning en landbouw. De ploeg haalde de landbouwgrond naar boven en vermaalde de ondoordringbare laag onder het veen, zodat daarna het water weg kon zakken.

Vogelobservatie in Bargerveen

Vogelobservatie in Bargerveen

 

 

Verkenningstochten met de fiets

Elk jaargetijde ademt het veengebied zijn eigen sfeer uit. De stemming in het voorjaar als het wollegras zijn witte vruchtpluisjes draagt, is niet te vergelijken met de herst, als er geheimzinnige mistflarden over de veenplassen hangen. Een aantal fietstochten doorkruisen het Natuurpark. Verrassend: het moor-energie-erlebnispfad, een 12 km lange fietsroute tussen het Moormuseum in Geeste – Groß Hesepe en het Erdöl-/Erdgasmuseum in Twist. Dat de hier gewonnen turf vroeger als brandstof diende is bekend, maar dat hier het grootste oliewingebied van Duitsland ligt is onverwacht. Maar de pompende jaknikkers zijn het bewijs. De infopunten onderweg maken een aantal thema´s rondom het veen en energie zichtbaar en beleefbaar. Naast het ontstaan van het Bourtanger Moor en de industriële turfwinning wordt ook de ontstaansgeschiedenis en de winning van aardolie en aardgas verteld. Bij het infopunt ‚Natuurherstel‘ is na te lezen welke natuurherstelmaatregelen worden genomen om na de industriele veenwinning, het waardevolle veenlandschap weer in zijn oude glorie te herstellen. Ook de unieke dieren- en plantenwereld wordt voorgesteld. Andere educatieve paden zijn te voet toegankelijk. Bijvoorbeeld moor land schaffen is een ontdekkingstocht over het herstellen van een 40 hectare groot vernattingsgebied in Twist. De 1 km lange rondweg is spannend voor jong en oud. Vanaf het uitkijkpunt kan de nieuwe natuur met de verrekijker worden gadegeslagen. Determineren wordt kinderspel met de speciale flora en fauna memory. Bij het thema turfwinning mag iedereen zelf de handen uit de mouwen steken.

Op pad met de natuurgids

Tijdens een rondleiding door een natuurgids maakt de bezoeker heel intensief kennis met de flora en fauna van het veen. Van maart t/m november vindt elke maand zowel een Nederlands- en een Duitstalige rondleiding plaats, soms te voet, soms met de fiets. Elke keer worden er andere aspecten belicht, vaak afhankelijk van het seizoen. Een paar keer per jaar is bovendien een unieke veenbiotoop in particulier bezit toegankelijk. Natuurgids Johannes Quappen vertelt alles over het kleinste stukje veen in het Natuurpark. De volgende rondleiding vindt op 27 juni plaats.

Comments are closed.