Ontdek per fiets maritiem verleden Texel

Op 1 juli gaat de archeologiefietsroute over Texel online. De tweede van een serie van acht routes door het Land van Hilde. Deze fietsroute staat in het teken van het maritieme verleden van het eiland. Veel archeologie in de bodem en het landschap heeft een relatie met scheepvaart of met de zee.

2de-schans-fotopetersaal

Dorpen als De Westen, Den Hoorn en Oosterend waren ooit door geulen met de zee verbonden. Aan de oostzijde van Texel spoelde een metersdik veenpakket in de loop van de 12de en de 13de eeuw weg. Zo ontstond de Waddenzee. Huis van Hilde, het archeologiecentrum Noord-Holland dat begin 2015 opent in Castricum, toont archeologische vondsten en collecties die de provincie in de loop van decennia binnen kreeg. Bewoners en bezoekers van Noord-Holland kunnen alvast kennismaken met archeologie in Noord-Holland via routes, presentaties, activiteiten en de vondstenactie #Archeoselfie.

Ontdek archeologie in Noord-Holland

De route op Texel begint en eindigt in Den Burg en beslaat het oudste deel van het eiland. Vanaf de aanlegplaats van de veerboot bij ’t Horntje kan eenvoudig bij de route worden aangehaakt. Na Den Burg gaat de tocht langs verdwenen dorpen in het westen van Texel. Hierna volgt de route de oostkant van het eiland tot aan Nieuwe Schild en Oosterend. Bij De Waal steken we het eiland over via oude dijkjes, de Bomendiek en de Waal en Burgerdijk. Vondstmateriaal van de plekken langs de route is in Den Burg te vinden bij Kaap Skil, de Historische Vereniging Texel in Tusse de Banke en het gemeentehuis en vanaf januari 2015 in Huis van Hilde. Bij Kaap Skil staan in juli twee lezingen door wrakduikers Hans Eelman en Jac Betsema over archeologie onder water op de agenda. Tot januari 2015 volgt elke maand een route door een ander gebied en zijn er activiteiten van regionale partners.

Huis van Hilde

Huis van Hilde toont de archeologische geschiedenis van Neanderthalers tot de Tweede Wereldoorlog. De vaste tentoonstelling bestaat uit een aantal levensechte mensfiguren, waaronder Hilde en de Steentijdman van Mienakker en niet eerder getoonde archeologische topvondsten zoals drie historische kano’s en enkele middeleeuwse sarcofagen. Het centrum verzorgt ook educatieve activiteiten, tijdelijke tentoonstellingen en evenementen.

#Archeoselfie

Archeologie is niet alleen voor professionals. Iedereen kan archeologische voorwerpen vinden of al wandelend of fietsend op bijzondere plekken terechtkomen. De archeologen van Huis van Hilde kunnen meer vertellen over gevonden voorwerpen of bijzondere plekken in het landschap. Stuur een archeoselfie via twitter @huisvanhilde met vermelding van #Archeoselfie of plaats de #Archeoselfie op facebook.com/huisvanhilde. Elke maand wordt een Huis van Hilde prijs uitgereikt.
 

 

Informatie

De komende maanden organiseren de provincie Noord-Holland, Cultuurcompagnie Noord-Holland en Stichting Oneindig Noord-Holland een groot aantal activiteiten rond het thema archeologie. Cultuurcompagnie ontwikkelt acht archeologische routes en organiseert netwerkbijeenkomsten, een veldexpeditie voor terreinbeheerders en een symposium.

Comments are closed.